Content area

|
|

Boganmeldelse: Autisme og tilknytning

Forfatter(e)
Anmelder: Bodil Aggernæs E-mail: boag@regionsjaelland.dk Interessekonflikter: ingen

Denne nye bog omhandler et vigtigt og følsomt emne, som selv i dag blandt professionelle kan dele vandene i to. Bogen bidrager med et nuanceret syn på, hvordan autisme og tilknytning som begreber og fænomener hænger sammen.

Dens omdrejningspunkt er udfordringen ved at skelne de to tilstande klinisk fra hinanden. Med afsæt i både personlige og faglige oplevelser bygges der bro mellem begreberne, og det illustreres, hvorledes et symptombillede kan afgrænses forskelligt afhængig af den forforståelse, som guider en diagnostisk proces. Både et barn og dets omsorgsperson bidrager til tilknytning. Et barn med autisme skaber et anderledes udgangspunkt for tilknytning end det typisk udviklede barn. En omsorgsperson vil forventeligt reagere på at få et barn med vanskeligheder, der er svære at forstå. Både en krise/sorg forbundet med at få et anderledes barn end forventet og stress knyttet til omsorgsopgaven kan påvirke forældrenes måde at møde barnet på. Et hovedbudskab i bogen er, at det på en gang kræver ydmyghed over for familiers erfaring samt faglig viden og ekspertise at forstå og skelne mellem bidraget fra et barns egne vanskeligheder og forældrenes bidrag til et symptombillede.

Særligt de to første kapitler er velskrevne og veldisponerede. Udfordringen beskrives nøgternt og sagligt ud fra forskellige perspektiver, personlige oplevelser som forælder, faglige oplevelser som professionel samt resultater fra forskning. De små cases fra en mors dagbog om livet før og efter, at hendes søn fik beskrevet autisme, levendegør på fin vis problemstillingen og understøtter tekstens indhold undervejs. Det tredje kapitel fokuserer på udfordringer ved at leve med autisme især med reference til stressforskning. Dette kapitel opleves lidt omstændeligt og kobles ikke direkte til bogens overordnede fokus. Hvor der refereres til forskning, savnes i nogle afsnit en mere konsistent brug af referencer. Bogens målgruppe er både professionelle og familier i berøring med autisme.

Den kan klart anbefales.

Birgitte Mølgård, Lennart Pedersen & Jeanette Ringkøbing Rothenborg

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2017

Sider: 144

Pris: 299 kr.

Blad nummer: 

Right side

af Rasmus Kvist Bonde | 16/01
2 kommentarer
af Lars Møller Nielsen | 16/01
13 kommentarer
af Simon Ertbølle Thesbjerg | 15/01
5 kommentarer
af Silje Haukali Omland | 13/01
4 kommentarer
af Jens Holmskov | 11/01
1 Kommentar
af Mats Lindberg | 10/01
3 kommentarer