Skip to main content

Boglig uddannelse og nærsynethed

Stor genetisk undersøgelse, som anvender mendelsk randomisering, sandsynliggør, at langvarig og intensiv boglig uddannelse er kausalt relateret til nærsynethed.

Peter Lange, plange@dadlnet.dk

5. jul. 2018
2 min.

Mendelsk randomisering er en relativt ny epidemiologisk metode, som kan hjælpe med at fastslå, om en association repræsenterer en ægte årsagssammenhæng, hvor en risikofaktor er årsag til en sygdom. Metoden udnytter, at fordelingen af gener er tilfældig ved befrugtningen, og målet er at efterligne et randomiseret forsøg og dermed minimere risikoen for konfounding og omvendt årsagssammenhæng. Et nyt studie undersøger sammenhæng med længden af boglig uddannelse og udvikling af myopi ved at anvende data fra næsten 70.000 personer med genetisk information om gener, som disponerer til nærsynethed, varighed af boglig uddannelse og synsstyrke. Studiet konkluderer, at der er en kausal sammenhæng mellem varigheden af den boglige uddannelse og risikoen for nærsynethed, f.eks. vil en person med en lang universitetsuddannelse (ca. 17 år) være i gennemsnit en dioptri mere nærsynet end en person, som afslutter skoleuddannelsen efter 10. klasse.

Professor, overlæge Toke Bek, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: "Det kausale forhold mellem boglig uddannelse og myopiudvikling har været diskuteret gennem en årrække. I tidligere tiders samfund kunne en arveligt betinget myopi være en positiv selektionsfaktor for at søge en boglig uddannelse, som man kan klare med kun at kunne se skarpt for nær uden brille. På den anden side har man gennem det seneste halve århundrede set en eksplosiv udvikling i forekomsten af myopi i Østasien, hvilket er faldet sammen med en tiltagende boglig uddannelsesgrad. Dette er blevet forsøgt forklaret med en særlig genetisk disposition for myopiudvikling ved nærarbejde hos personer med asiatisk baggrund. Aktuelle undersøgelse bekræfter, at der er en kausal sammenhæng mellem boglig uddannelse og myopiudvikling, også hos personer med kaukasisk baggrund. Dette udelukker dog ikke, at personer med en genetisk betinget myopi kan have særlige præferencer i valg af uddannelse og livsomstændigheder”.

Mountjoy E, Davies NM, Plotnikov D et al. Education and myopia: assessing the direction of causality by mendelian randomisation. BMJ 2018;361:k2022.

Interessekonflikter: ingen