Skip to main content

Børn med åbenlyse knoglebrud kan fejle mere end én ting

Jan Duedal Rölfing1, 2, 3, Nicolai Kjældgaard Kristensen1 & Mathias Bünger1

27. maj 2019
4 min.

En tredjedel af alle børn får et knoglebrud inden voksenalderen [1, 2]. Multiple frakturer på samme tid forekommer ved ca. 1% af frakturerne hos børn [1]. En grundig objektiv undersøgelse og adækvat billeddiagnostik er nødvendig for at diagnosticere disse frakturer, da smerter fra én skade kan overskygge symptomer fra andre skader.

SYGEHISTORIE

En fireårig ellers rask pige blev indbragt til skadestuen pga. hævelse og smerter fra venstre håndled og albue efter et fald fra en gynge tidligere på dagen. Man konstaterede et håndledsbrud og en olecranonfraktur med normale neurovaskulære forhold (Figur 1A + B). Ved røntgenkonference næste dag blev det konstateret, at den radiokapitellare linje pegede lateralt forbi capitulum humeri, hvilket er foreneligt med en lateral luksation af caput radii. To dage efter skaden blev patientens Monteggia-frakturluksation (Bado-type 3) og ipsilaterale distale antebrachiumfraktur reponeret og førstnævnte ligeledes k-trådsfikseret (Figur 1C). En artrografi med jodholdigt kontraststof viste, at caput radii var reponeret og stabil i hele albueleddets bevægeomfang – særligt i fuld pronation.

Armen blev bandageret i en cirkulær vinkelgips i funktionsstilling med en røntgenstillingskontrol efter en uge samt gips- og k-trådsfjernelse og fornyet stabilitetstest efter fire uger. Ved den afsluttende kontrol efter fire en halv måneder var pigen i velbefindende, smertefri og med et godt funktionelt resultat med normal bevægelighed i albue- og håndled på nær fem graders manglende pronation i forhold til modsatte side.

DISKUSSION

Incidensraten af frakturer hos børn er ca. 2 pr. 100 år med en bimodal fordeling med høj forekomst i 6-7-årsalderen og i 13-14-årsalderen [1]. Den hyppigste lokalisation er håndled/underarm og langt den hyppigste årsag er fald. Ser man bort fra flere brud på fingre og tæer, forekommer multiple knoglebrud på samme tid kun i ca. 1% af knoglebruddene hos børn [1]. I litteraturen angives det, at suprakondylær humerusfrakturer i helt op til 13% af tilfældene er ledsaget af et underarms-/håndledsbrud.

Monteggia-frakturluksationer udgør i sig selv under 0,5% af alle underarmsbrud og ses kun meget sjældent i kombinationen med et håndledsbrud. Monteggia-frakturluksationer klassificeres i fire Bado-typer, afhængigt af, om der ud over ulnafrakturen forekommer en anterior, posterior, lateral luksation af caput radii (type 1-3) eller fraktur af både ulna og radius sammen med en caput radii-luksation (type 4).

Monteggia-frakturluksationer og andre albuenære frakturer hos børn kan identificeres ved en systematisk røntgenvurdering [3-5]. Tilstedeværelse af ledansamling leder ens opmærksomhed mod eventuelle intraartikulære skader [3, 4].

Den radiokapitellare linje bør ramme capitulum humeri centralt uanset røntgenprojektion. Hvis den rammer forbi i en enkelt projektion, som hos patienten i sygehistorien, bør man have mistanke om en caput radii-luksation [3, 4]. I tvivlstilfælde kan en dynamisk artrografi i generel anæstesi være en stor hjælp. Luksation af caput radii ved Monteggia-frakturluksationer vil ofte være tydeligst i fuld pronation. Nøglen til en god prognose ved Monteggia-frakturluksationer er tidlig diagnose og behandling, som genskaber de anatomiske forhold omkring albuen.

Den anteriore humerale linje bør skære den midterste tredjedel af capitellum, ellers bør barnet og røntgenbillederne undersøges nøje for en distal humerusfraktur, oftest en suprakondylær fraktur [3, 4]. CRITOE-akronymet angiver rækkefølgen af ossifikationscentrene omkring albuen (1 år: capitulum humeri, 3 år: caput radii, 5 år: interne = mediale epicondyl, 7 år: trochlea humeri, 9 år: olecranon, 11 år: eksterne = laterale epicondyl) og kan være nyttig til diagnosticering af ossøse skader. Særligt fravær af den mediale epikondyl, mens trochlea er synlig, er værd at huske på, da dette er patognomonisk for medial epikondylavulsion [5].

Knoglernes remodelleringsevne aftager med barnets alder og afstand fra vækstlinjen. Grænser for acceptable fejlstillinger (vinkling, forkortning, rotation) ændrer sig således igennem opvæksten. Vedrørende grænser og anbefalet behandling for distale radiusfrakturer henvises til Dansk Ortopædisk Selskabs »korte kliniske retningslinjer« (Tabel 1).

Korrespondance: Jan Duedal Rölfing. E-mail: jan.roelfing@clin.au.dk

Antaget: 25. april 2019

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 27. maj 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Litteraturliste: Findes i artiklen publiceret på Ugeskriftet.dk

Summary

Jan Duedal Rölfing, Nicolai Kjældgaard Kristensen & Mathias Bünger:

Children with obvious fractures may have sustained multiple injuries

Ugeskr Læger 2019;181:V11180763

In this case report, a rare case of a distal forearm fracture in conjunction with an initially overlooked ipsilateral Monteggia Bado type III injury highlights the learning objectives of this case report. Multiple fractures occur in approximately 1% of all fracture cases in children and adolescents, and meticulous physical and appropriate radiographic examinations are mandatory in order to diagnose all injuries. Arthrography is a viable option for dynamic evaluation of joint congruity and stability intraoperatively.

Referencer

LITTERATUR

  1. Rennie L, Court-Brown CM, Mok JYQ et al. The epidemiology of fractures in children. Injury 2007;38:913-22.

  2. Hedström EM, Svensson O, Bergström U et al. Epidemiology of fractures in children and adolescents. Acta Orthop 2010;81:148-53.

  3. Thurston M, Jones J. Paediatric elbow radiograph (an approach). https://radiopaedia.org/articles/paediatric-elbow-radiograph-an-approach
    (4. nov 2018).

  4. Smithuis R. Elbow – fractures in children. www.radiologyassistant.nl/en/p58c4dd5b9219a/elbow-fractures-in-children.html (4. nov 2018).

  5. Jones J. Elbow ossification centres (CRITOE) – radiology video tutorial. https://www.youtube.com/watch?v=_PBhCQB4tMQ (4. nov 2018).