Skip to main content

BRAF-mutationer ved malignt melanom nedsætter den sygdomsfri overlevelse

Redigeret af Jacob Pontoppidan Thyssen, jacob.pontoppidan.thyssen@regionh.dk

3. jun. 2014
2 min.

> JAAD

Forekomsten af malignt melanom (MM) er stærkt stigende og skyldes vores ændrede solvaner. Sygdommen har en betydelig mortalitet, hvis ikke den fanges tidligt og fjernes. BRAF-genet koder for intracellulære signalmolekyler, der styrer celledeling. Der forekommer BRAF-mutationer i 40-60% af MM, og disse er bl.a. associeret til ung alder hos patienten, mindre lyseksponering, flere nævi på kroppen og generel histopatologisk aggressivitet. De nyligt introducerede BRAF-kinaseinhibitorer (f.eks. vemurafenib og dabrafenib) ledte spanske og australske forskere til at undersøge den prognostiske betydning af kutane BRAF-mutationer fra lokaliseret MM (stadie 1 + 2) fra truncus og ekstremiteter hos 147 spanske patienter (gennemsnitsalder 53 år), da disse farmaka muligvis kan have en fremtidig plads i behandlingen af tidlige MM. Størstedelen var superficielt spredende MM (75%), men der var også nodulære MM (18%) og lentigo-MM (3%).

Efter fire års observation var der nedsat sygdomsfri overlevelse hos patienter med BRAF-mutationer sammenlignet med vildtype-MM (hazard ratio = 2,2; 95% konfidens-interval (KI): 1,1-4,3) på trods af justering for MM-tykkelse (Breslow), ulceration, lokalisation, alder, køn og mitoser i tumor. Der synes dog ikke at være forskel i overlevelsen på de to grupper (hazard ratio = 1,5; 95% KI: 0,5-4,4). Forfatterne reflekterede over, om patienter med MM og samtidig BRAF-mutation på basis af resultaterne fra deres studie skal behandles anderledes og evt. tidligere med BRAF-kinaseinhibitorer.

Lars Bastholt, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, kommenterer: ”Der er i litteraturen stor uenighed om den prognostiske værdi af BRAF-mutationer. Hvis BRAF-mutationen viser sig at have selvstændig negativ prognostisk værdi, kan det indikere, at BRAF-inhibitorer potentielt har en rolle som adjuverende behandling af MM. I Danmark deltager vi aktuelt i et stort internationalt studie, der skal vurdere værdien af BRAF-inhibitorer i den adjuverende behandling”.

Interessekonflikter: Lars Bastholt har deltaget i advisory boards for Roche (Vemurafenib) og GSK (Dabrafenib).