Skip to main content

Bronkial hyperreaktivitet og bronkial inflammation hos elitesvømmere

Læge Lars Pedersen: Forf.s adresse: Bispebjerg Hospital, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Bakke 23, DK-2400 København NV. E-mail: lars.pedersen@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 4. september 2008. Bedømmere: Ronald Dahl og Kai-Håkon Carlsen, Norge. Vejleder: Vibeke Backer.

15. sep. 2008
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Eliteidrætsudøvere har en høj forekomst af luftvejssymptomer og bronkial hyperreaktivitet (BHR), og svømning er en af de sportsgrene, hvor der er højest forekomst. Der er uenighed om, hvordan sportsfolk skal udredes for BHR, ligesom der er begrænset viden om, hvornår i idrætskarrieren BHR eventuelt udvikles, og om der er en akut effekt af svømning på luftvejsinflammation.

Formålet med undersøgelsen var hos elitesvømmere at:
1) vurdere og sammenligne det bronkiale respons over for fire provokationsundersøgelser: metakolinprovokationsundersøgelse, eukapnisk voluntær hyperventilationstest (EVH), anstrengelsestest på løbebånd (LBT) og anstrengelsestest i svømmehal (FBT), 2) undersøge bronkial reaktivitet og bronkial inflammation og 3) undersøge den akutte effekt af svømning på luftvejene.

To undersøgelsespopulationer indgik: 1) Hos voksne elitesvømmere (n = 16) undersøgte vi BHR over for metakolin, EVH, LBT og FBT, og 2) hos unge elitesvømmere (n = 33, alder 12-16 år) undersøgte vi bronkial inflammation og bronkialt respons over for EVH og metakolin og sammenlignede fundene med undersøgelser hos unge astmatikere (n = 32) og tilfældigt valgte skoleelever (n = 35). I en undergruppe af svømmerne (n = 21) undersøgte vi, om en træningssession i en svømmehal påvirkede deres luftveje. Bronkial inflammation blev vurderet vha. cellesammensætningen i sputum, nitrogenoxid i udåndingsluft (FeNO) og pH-værdi i udåndingskondensat (EBC-pH).

Ud af 16 voksne svømmere havde otte (50%) BHR, fem havde BHR over for EVH, fire over for LBT og fire over for FBT, hvorimod ingen havde BHR over for metakolin. Ved sammenligning mellem svømmere, astmatikere og uselekterede skoleelever fandt vi ingen forskel i forekomsten af BHR. Svømmerne havde dog forøget bronkial reaktivitet over for EVH sammenlignet med skoleeleverne, men mindre bronkial reaktivitet over for metakolin sammenlignet med astmatikerne. Der var ingen forskel mellem de tre grupper i FeNO, EBC-pH eller i sputum, og hverken FeNO, EBC-pH eller sputum ændredes efter svømning.

EVH-testen er den mest sensitive undersøgelse til at diagnosticere BHR med hos elitesvømmere. Voksne elitesvømmere havde en høj forekomst af BHR, hvorimod forekomsten hos unge elitesvømmere var den samme som hos tilfældigt valgte skoleelever. Unge elitesvømmere havde ikke tegn på bronkial inflammation, og vi observerede ikke akutte luftvejsforandringer efter en træningssession. Vi konkluderer, at længerevarende elitesvømning forårsager BHR og inflammatoriske luftvejsforandringer.