Skip to main content

Bronkodilatatorer reducerer ikke lungesymptomerne hos rygere uden KOL

Dobbeltblindet randomiseret studie af de langtidsvirkende bronkodilatatorer LABA/LAMA, hvor rygere med lungesymptomer, men bevaret lungefunktion, viser ingen reduktion af symptombyrden sammenlignet med placebo.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

29. okt. 2022
2 min.

I lande som Danmark er aktiv tobaksrygning den overvældende årsag til KOL. Tidligere studier har vist, at mange rygere har kroniske lungesymptomer uden at opfylde KOL-kriterierne, som kræver tilstedeværelse af obstruktiv lungefunktionsnedsættelse. Disse personer oplever hyppigt eksacerbationslignende episoder og behandles ofte med KOL-inhalationsmedicin til trods for, at de har normal lungefunktion. Nyt studie (RETHINC) undersøger effekten af bronkodilatatorkombinationen langtidsvikende-beta2-agonist (LABA) plus langtidsvirkende antikolinerg bronkodilatator (LAMA) til netop denne patientgruppe i 12 uger over for placebo. Studiet finder ingen signifikante forskelle på lungesymptomerne mellem LABA/LAMA- og placebogruppen og kun en beskeden stigning i FEV1 på ca. 40 ml i den aktive gruppe. Forfatterne konkluderer, at modsat den gavnlige effekt, som LABA/LAMA har ved KOL, ses der ingen effekt hos lungesymptomatiske rygere og eksrygere med bevaret lungefunktion.

Professor emeritus, overlæge Peter Lange, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »En af årsagerne til, at resultater af dette studie var ventet med stor interesse, er den patofysiologiske kendsgerning, at mange rygere kan have udtalte forandringer i deres mindste luftveje: tegn på tidlig KOL, til trods for normal spirometri. RETHINC-studiet kan derfor opfattes som et studie af medikamentel intervention ved tidlige forstadier til KOL. Studiets negative resultat stemmer for så vidt godt med, at bronkodilatatorer primært virker mod dyspnø og ikke er effektive mod hoste og slimproduktion, som var den vigtigste årsag til, at patienterne blev rekrutteret til dette studie. Vi må derfor fortsat holde fast i, at rygestop er den eneste etablerede behandling til denne patientgruppe, som både kan reducere lungesymptomerne og forhindre fremtidig udvikling af KOL«.

Han MK, Ye W, Wang D et al. Bronchodilators in tobacco-exposed persons with symptoms and preserved lung function. N Engl J Med 2022;387(13):1173-1184.

INTERESSEKONFLIKTER: PL angiver deltagelse i advisory boards, fondsmilder og undervisning for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim og GSK