Content area

|
|

Brug af hormonelle kontraceptiva før graviditet øger risikoen for gestationel diabetes

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Hormonelle kontraceptiva (p-piller, p-plastre, p-ring, spiral mv.) kan påvirke blodsukker-, insulin- og lipidniveauer, men hvorvidt der er en sammenhæng mellem brug af hormonel kontraception før graviditet og udvikling af gestationel diabetes (GDM), er ikke undersøgt. Formålet med dette spørgeskemabaserede studie var at undersøge dette.

Ud af 2.741 amerikanske, nybagte mødre, som deltog i undersøgelsen, var der 56%, som angav, at de ikke havde anvendt kontraception, inden de planlagde at blive gravide. De hyppigst anvendte kontraceptiva var hormonelle præparater (17,9%) og barrieremetoder, dvs. kondom eller pessar (17,2%). Der var i alt 8,3%, som angav at have udviklet GDM i løbet af deres graviditet. De kvinder, som havde anvendt et hormonelt kontraceptivum, havde en større sandsynlighed for at udvikle GDM sammenlignet med kvinder, som ikke havde anvendt kontraception (justeret oddsratio (OR) = 1,43 (95% konfidens-interval (KI): 1,32-1,55)). De kvinder, som havde anvendt barrieremetoder, havde en reduceret risiko for at udvikle GDM sammenlignet med kvinder, som ikke havde anvendt kontraception (justeret OR = 0,79 (95% KI: 0,72-0,86)).

Overlæge Per Ovesen, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: ”Denne retrospektive undersøgelse viser, at kvinder, der havde brugt et hormonelt antikonceptivum, havde 1,4 gange øget risiko for at udvikle GDM sammenlignet med kvinder, der ikke havde brugt hormonelle antikonceptiva. Det er ikke beskrevet, hvor længe kvinderne tog antikonceptiva, og timingen i forhold til graviditeten er ikke kendt. Det kan heller ikke udelukkes, at de, der brugte antikonceptiva, adskilte sig i andre henseender. Studiet er interessant, men kræver replikation og yderligere undersøgelser for at finde en bagvedliggende mekanisme. Antallet af kvinder, der udvikler GDM, er stigende i alle lande, hvorfor alle risikofaktorer, der kan bidrage til forebyggelse, er velkomne, men på det foreliggende kan der ikke laves nye danske kliniske retningslinjer”.

Kravmer BA, Kintzel J, Garikapaty V. Association between contraceptive use and gestational diabetes: Missouri Pregnancy Risk Assessment Monitoring System, 2007-2008. Prev Chronic Dis 2014;11:E121.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer