Skip to main content

Brystkræftprojektet - Forskning uden informeret samtykke

Ole Hartling
E-mail: hartling@dadlnet.dk
Interessekonflikter: ingen

5. dec. 2017
2 min.

I 1980’erne var man endnu usikker på, om mastektomi og

tumorektomi var ligeværdige behandlinger af brystkræft. Foreløbige undersøgelser i Odense havde vist, at patienterne foretrak brystbevarende operation, og især havde de vist, at praktisk talt ingen ønskede at deltage i lodtrækning om behandlingen. Konklusionen var derfor, at det belastede forholdet mellem patient og læge at fortælle om randomiseringen, og at det begrænsede muligheden for at gennemføre forskningen.

Men der blev fundet en udvej: Zelens princip. Marvin Zelen (1927-2014) var en amerikansk statistiker, som havde foreslået, at tillidsforholdet mellem læge og patient ikke ville skades, hvis lægen undlod at fortælle patienten, at han faktisk ikke vidste, hvilken behandling der var bedst, og heller ikke fortalte, at han ”slog plat og krone”.

I den aktuelle problemstilling gik manøvren så ud på, at patienterne blev randomiserede til enten mastektomi eller tumorektomi. Lodtrækningen afgjorde, om de overhovedet skulle have tilbuddet om den nye behandling eller blot standardbehandlingen (mastektomi). Informationen til patienterne blev formuleret afhængig af den hemmelige lodtræknings udfald, f.eks.: ”I Deres tilfælde vil vi […] anbefale den traditionelle operationsform med fjernelse af hele brystet”. Det fremstod altså, som om afgørelsen blev truffet ud fra lægefaglige overvejelser.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité godkendte brystkræftprojektet efter denne model. Enkelte advarende røster blev overhørt eller kvalt. Bomben sprang, da kirurgen Knud Lockwood afslørede i tv-avisen, at han ikke fulgte randomiseringen, til trods for at han selv havde været med til at beslutte den. Hvis han skønnede, at kvinden var egnet til tumorektomi, blev han ved med at ”trække kuverter”, indtil han fik den besked, han ville have. Afsløringen af den hemmeligholdte randomisering og bedraget vakte vild furore i befolkningen, i medierne og hos politikerne.

Peter Rossel har udført et formidabelt arbejde med at gennemgå de mange sagsakter og offentlige og private arkiver. Han inddrager relevant moralfilosofi og påpeger, at Helsinkideklarationens undtagelsesparagraffer ikke kan legitimere den paternalisme, som forskerne henviste til (og Den Centrale Videnskabetiske Komité godkendte).

Det er så vigtigt, at denne historie er blevet fortalt. Der er en del overflødige gentagelser, men ellers er bogen en velfortalt thriller med både helte og skurke, og man har svært ved at lægge den fra sig.

Forfatter: Peter J. Hancke Rossel

Forlag: FADL's forlag

Sider: 215

Pris: 335,96 kr.