Skip to main content

Bulløs impetigo – udbredt læsion hos en immunsupprimeret patient

Mette Vestergaard Elbæk & Shiva Beck & Gregor Jemec

24. maj 2021
2 min.

En 46-årig kvinde, som havde systemisk lupus erythematosus og Sjögrens syndrom og blev behandlet med mycophenolat mofetil, hydroxychloroquin og prednisolon, blev vurderet i dermatologisk regi fem dage efter debut af to hastigt udviklende hudlæsioner på højre skulder og underarm.

Læsionerne var bulløse og viste sig i form af denuderede områder med et iøjnefaldende mønster af koncentriske erytematøse ringe på bleggrå baggrund omgivet af en fugtig skælkrave.

Kvinden var afebril og alment upåvirket. Den øvrige hud og slimhinderne var uafficerede. C-reaktivt protein-niveauet var 12 mg/l (normalværdi < 8 mg/l), og leukocyttallet var 7,8 mia./l (normalværdi 3,5-8,8 mia./l). Podning fra læsionen viste kraftig vækst af Staphylococcus aureus. Hudbiopsi til direkte immunofluorescens viste ingen aflejringer af immunglobulin G og komplement C3 (som er positive ved visse autoimmune bulløse sygdomme), og histologi var forenelig med diagnosen bulløs impetigo.

Begge læsioner helede i løbet af 14 dage under behandling med oralt givet dicloxacillin 1.000 mg 4 × dagligt med tillæg af oralt givet rifampicin 300 mg 2 × dagligt efter to døgns behandling og understøttende sårpleje.

Læsionernes udbredelse og den særlige morfologi giver anledning til opmærksomhed på, at immunsuppression kan have indflydelse på alvorligheden og morfologien af impetigo.Korrespondance. Mette Vestergaard Elbæk.
E-mail:meve@regionsjaelland.dk
Publiceret på ugeskriftet.dk 24. maj 2021
Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk