Skip to main content

Cannabis og lungefunktion

Nyt studie viser, at vedvarende cannabisrygning er associeret med luftvejsforsnævring og nedsat diffusionskapacitet.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

6. mar. 2022
2 min.

Over 40% af danske unge angiver, at de har røget hash eller marihuana mindst én gang, mens ca. 20% angiver at have gjort det i løbet af det sidste år. Det skønnes, at ca. 10% af brugerne udvikler afhængighed. Langtidsvirkninger af cannabis på lungefunktion er svære at undersøge, da stoffet er illegalt i de fleste lande, og derfor er vores viden begrænset. Et nyt studie fra New Zealand beskriver lungefunktionsudvikling hos ca. 1.000 personer, som indgår i det såkaldte Dunedin-studie. Deltagerne er blevet fulgt i 45 år og har oplyst om deres tobaks- og cannabisforbrug, som er blevet omregnet til tobakspakkeår og jointår, hvor det sidste svarer til, at man har røget cannabis dagligt i et år. Studiet viser, at kumulativt cannabisforbrug på over fem jointår i 45-årsalderen er associeret til signifikant nedsættelse i ratioen mellem forceret eksspiratorisk volumen i første sekund og forceret vitalkapacitet (FVC), dvs. luftvejsobstruktion, og nedsat diffusionskapacitet, som beskriver lungernes iltningsevne.

Overlæge Peter Lange, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »I forhold til de psykiske effekter af hashrygning er de pulmonale konsekvenser af vedvarende forbrug ikke velbeskrevet. En del studier har dog vist en øget forekomst af hoste og opspyt, og der er også beskrevet forekomst af store emfysematøse bullae i lungevævet hos hashrygere. Resultaterne vedrørende lungefunktionspåvirkning har dog ikke været entydige. Dunedin-studiet viser, at luftvejsobstruktion hos hashrygere først og fremmest skyldes en stigning i FVC, hvilket tyder på hyperinflation og er foreneligt med en tendens til udvikling af emfysem. Dette afspejles også i den nedsatte diffusionskapacitet, som man fandt hos hashrygerne. Mekanismerne bag disse fund er ukendte, men forfatterne nævner, at ud over den luftvejsinflammation, som hashrygning medfører, kan selve rygemåden, hvor hashrygeren inhalerer dybere og holder røgen i længere tid nede i lungerne, også spille en rolle. Studiet understreger, at ikke kun tobaksrygning, men også rygning af hash er skadeligt for lungerne«.

Hancox RJ, Gray AR, Zhang X et al. Differential effects of cannabis and tobacco on lung function in mid-adult life. Am J Respir Crit Care Med. (online 24. jan 2022).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen