Skip to main content

Cannabis til KOL

Inhalation af cannabisdampe havde ingen akut effekt på lungefunktion, åndenød eller fysisk kapacitet.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

23. okt. 2018
2 min.

Der er i dag stor interesse i medicinske effekter af cannabis. Allerede i 1970’erne har man i kliniske forsøg kunnet vise, at inhalation af cannabis, formentlig ved at stimulere cannabinoid 1-receptorer i luftvejene, kan føre til bronkodilatation. Dette stemmer overens med brugen af cannabiscigaretter til astmabehandling i slutningen af 1800-tallet. Den luftvejsudvidende effekt ledsages imidlertid ofte af en udtalt luftvejsirritation med tendens til hoste og opspyt (bronkitis), som cannabisrygere oplever. Et nyt studie af patienter med KOL undersøger den akutte effekt af at inhalere cannabisdampe. Fordampning frem for rygning blev valgt, da forfatterne håbede på, at denne administrationsform førte til mindre luftvejsirritation, som menes at være associeret til forbrænding af stoffet. I alt 16 patienter med svær KOL inhalerede enten 35 mg cannabis (18% delta-tetrahydrocannabinol (THC) og < 0,1% cannabidiol) eller en tilsvarende mængde placebo i et overkrydsningsdesign på to forskellige dage. Effektparametrene var den subjektive fornemmelse af åndenød ved fysisk anstrengelse, cykeltest og forskellige lungefunktionsparametre. Undersøgelsen viste, at der ikke var nogen forskel imellem de to inhalationsregimer på de undersøgte parametre.

Professor Peter Lange, Københavns Universitet, kommenterer: ”Studiet kunne ikke vise nogen betydende effekt på relevante parametre i denne patientgruppe efter en enkel inhalation af cannabisdampe. Da man målte blodværdier af THC i løbet af forsøget, tyder det på, at patienterne fik en tilstrækkelig høj dosis af cannabis. Flere af dem hostede den dag, de fik cannabis, men ikke på dagen, da de inhalerede placebo. En vigtig faktor er, at de fleste patienterne havde svær hyperinflation og allerede var i omfattende bronkodilaterende behandling, og måske derfor var der ikke var så store muligheder for, at cannabis kunne præstere en additiv effekt. Af disse grunde konkluderer den ledsagende leder til artiklen, at det er for tidligt helt at udelukke, at cannabis i nogle tilfælde kan være gavnlig på grund af den bronkodilaterende effekt. På den anden side tyder studiets negative resultat på, at der ikke er grund til at anbefale cannabis til patienter med svær KOL og maksimal bronkodilaterende behandling”.

Abdallah SJ, Smith BM, Ware MA et al. Effect of vaporized cannabis on exertional breathlessness and exercise indurance in advanced chronic obstructive pulmonary disease. Ann Am Thorac Soc 2018;15:1146-58.

INTERESSEKONFLIKTER:ingen.