Skip to main content

Cefalisk pustulose med sekundær Staphylococcus aureus-infektion

Tobias Steen Sejersen1, Morten Schjørring Opstrup1, Emma Lovisa Adolfsson2, Sven Pörksen2 & Ditte Marie Saunte1

19. aug. 2019
2 min.

En 14 dage gammel dreng blev indlagt med almen utilpashed, gule crustae ved øjenomgivelserne og papulopustuløst udslæt i den øvre del af ansigtet. Initialt var der mistanke om impetigo, og der påbegyndtes dicloxacillinbehandling pga. podningsfund af Staphylococcus aureus og negativ Candida-podning. Udslættet progredierede til den øvre del af truncus og bleområdet trods dicloxacillinbehandling.

Pustelindholdet mikroskoperedes, og der sås karakteristiske unipolære knopskydende Malassezia-sporer, hvorefter der påbegyndtes topikal behandling med miconazolcreme. To ugers behandling førte til fuld remission.

Cefalisk pustulose (CP) er en hyppigt forekommende dermatose hos nyfødte (estimeret prævalens 10-66%), der typisk debuterer i 1-3-ugersalderen. Den viser sig i form af et papulopustuløst udslæt på hage, kinder, øjenlåg, nakke og den øvre del af brystkassen [1, 2]. Det er tidligere blevet foreslået, at kolonisation med Malassezia skulle være associeret til CP [3, 4]. CP kan behandles med topikal antimykotika. I dette tilfælde blev Malassezia konstateret ved direkte mikroskopi af pustelindholdet, idet dyrkning af denne svamp kræver et specielt lipidholdigt medie, og dyrkningen udføres ikke rutinemæssigt.

Den kliniske præsentation ved CP kan give anledning til bekymring hos forældrene, men med kendskab til diagnosen kan disse beroliges med, at det er en benign og forbigående tilstand.

Korrespondance: Tobias Steen Sejersen.
E-mail: tsej@regionsjaelland.dk

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 19. august 2019

Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Reginatto FP, Villa DD, Cestari TF. Benign skin disease with pustules in the newborn. An Bras Dermatol 2016;91:124-34.

  2. Ghosh S. Neonatal pustular dermatosis: an overview. Indian J Dermatol 2015;60:211.

  3. Niamba P, Weill FX, Sarlangue J et al. Is common neonatal cephalic pustulosis (neonatal acne) triggered by Malassezia sympodialis? Arch Dermatol 1998;134:995-8.

  4. Rapelanoro R, Mortureux P, Couprie B et al. Neonatal Malassezia furfur pustulosis. Arch Dermatol 1996;132:190-3.