Content area

|
|

Central pain in spinal cord injury

Forfatter(e)
Forskningslektor Nanna Brix Finnerup: Forf.s adresse: Dansk Smerteforskningscenter, Bygning 1A, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: finnerup@ki.au.dk Forsvaret finder sted den 12. december 2008, kl. 14.00, Auditorium 424, Anatomisk Instituts undervisningsfløj, bygning 1230, Universitetsparken, Århus. Opponenter: Professor Ralf Baron, Tyskland, Professor Steven B. McMahon, England, og professor Jens Chr. Sørensen, Danmark.

Disputatsen udgår fra Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet. Den omfatter otte originalartikler publiceret i perioden 2001-2007.

Centrale neurogene smerter er hyppige efter rygmarvsskade og er ofte kroniske, invaliderende og svære at behandle. Formålet med denne afhandling har været at undersøge mekanismerne i og behandlingen af disse smerter.

I et epidemiologisk studie fandt vi, at omkring 70% af de rygmarvsskadede har kroniske smerter, og 30-50% har kroniske neurogene smerter. Med henblik på at studere smertemekanismer udførte vi en række kliniske studier med anvendelse af kvantitative sensoriske test, neurofysiologisk undersøgelse og magnetisk resonans-skanning. Vi fandt, at: 1) fremkaldte smerter og øget følsomhed over for berøring, kulde, varme og/eller smerte er hyppigere til stede hos rygmarvsskadede med centrale smerter, specielt i et område ud for skadesniveauet, end hos rygmarvsskadede uden centrale smerter, 2) læsioner i den grå substans i den rostrale del af læsionen er større hos rygmarvsskadede med centrale smerter end hos rygmarvsskadede uden centrale smerter, og 3) spinotalamisk læsion er lige så hyppig hos rygmarvsskadede med som hos rygmarvsskadede uden centrale smerter.

Udviklingen af centrale smerter efter medullære skader synes altså ikke som tidligere foreslået at være afhængig af en spinotalamisk læsion. Studierne tyder derimod på, at udviklingen af disse smerter skyldes skader i den grå substans i medullas baghorn og dannelse af en »spinal smertegenerator« bestående af hyperexcitable celler i den rostrale del af den spinale læsion. Hvis excitatoriske input herfra aktiverer deafferentierede supraspinale celler, f.eks. via multisynaptiske, propriospinale baner, kan man forklare, hvorfor patienten oplever smerte i ellers deafferentierede områder af kroppen. Ud fra denne hypotese skyldes centrale smerter således en kombination of hyperexcitable celler i medulla og øget respons i supraspinale celler, f.eks. i thalamus, der oprindelig havde et receptivt felt under skadesniveauet, hvor smerterne nu opleves.

Behandlingen af centrale smerter er svær og ofte utilstrækkelig. I et randomiseret placebokontrolleret studie undersøgte vi effekten af natriumkanalblokkeren lamotrigen og fandt, at lamotrigen ikke lindrede neurogene smerter hos rygmarvsskadede. Der var dog en gruppe af patienter med fremkaldte smerter, herunder allodyni for berøring, der havde en effekt. I et efterfølgende studie undersøgte vi hypotesen om, at en natriumkanalblokker er mere effektiv mod spontane centrale smerter hos patienter med end hos patienter uden fremkaldte smerter. Studiet, der var randomiseret og dobbeltblindet, viste, at natriumkanalblokkeren lidokain givet intravenøst lindrede de neurogene smerter uafhængigt af, om patienterne havde fremkaldte smerter eller ej. Så selv om der ikke kunne påvises nogen prædiktor for effekten, bekræftede studiet, at præparater, der hæmmer neuronal hyperexcitabilitet, har en effekt på disse smerter.

Reference: 
Ugeskr Læger 2008;170(48):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar