Skip to main content

Cerebral venøs trombose efter asymptomatisk COVID-19-infektion

Natalie Neziraj & Maria Papina

Se flere detaljer

25. okt. 2021
04 min

Sinusvenetrombose er en sjælden tilstand (ca. 1% af alle apopleksier) med en række ulige årsager, men ses som oftest som et resultat af en protrombotisk baggrundstilstand. Sinusvenetrombose forekommer hos patienter i alle aldersgrupper, men ses hyppigst hos yngre voksne kvinder. De primære symptomer er oftest hovedpine, opkastning, synsforstyrrelse pga. papilødem og epileptiske anfald. Tilstanden kan kompliceres ved dannelse af venøse infarkter pga. forhindret venøst afløb. Der udvikles fokale neurologiske udfald, der afhænger af lokalisationen. Et rapidt forløb med bevidsthedstab, progredierende neurologiske udfald og død til følge sker sjældent. Afhængigt af tidspunktet for trombose vil forskellige billeddiagnostiske sekvenser være de mest sensitive og dermed bedst diagnostiske. Korrekt diagnostik er væsentlig med henblik på hurtig påbegyndelse af behandling med lavmolekylært heparin (LMWH), warfarin eller non-vitamin K orale antikoagulantia.

SYGEHISTORIE

En tidligere sund og rask 18-årig mand blev indlagt på en neurologisk afdeling pga. hovedpine, synsforstyrrelse, kvalme og svimmelhed.

Fire dage forud for indlæggelsen vågnede han med nakkesmerter, der udviklede sig til en konstant smerte i nakken og baghovedet efterfulgt af kvalme, opkastninger og svimmelhed. På indlæggelsesdagen var der opstået synsforstyrrelse med sløret syn og dobbeltsyn. Systematisk adspurgt oplyste han ingen andre neurologiske gener. Den objektive neurologiske status var binokulær horisontal diplopi med forværring med blikretning til venstre og ustabilitet ved linjegang.

Han var en måned forinden blevet testet positiv for COVID-19 uden symptomer, da husstandsmedlemmer, som han var i nærkontakt med dagligt, havde symptomer på COVID-19 og blev testet positive.

CT af cerebrum uden kontraststof (Figur 1) viste tydeligt trombose i sinus sagittalis superior, hvilket blev bekræftet ved MR-skanning af cerebrum med venøse sekvenser. Der var ingen venøse infarkter i hjerneparenkymet. Der blev akut påbegyndt behandling med LMWH fra første indlæggelsesdøgn, og senere blev der skiftet til warfarin, hvorefter tilstanden var velkontrolleret med international normaliseret ratio på 2-3.

Ved øjenlægetilsyn konstateredes udtalt bilateralt papilødem, værst på venstre øje, hvor der var subjektiv synssløring, men normal visus, og venstresidig nervus abducens-insufficiens. Han fik behandling med acetazolamid i to måneder.

Tre måneder efter indlæggelsen var der betydelig regression af symptomerne. Hovedpinen var aftaget, der var dog stadig lettere synssløring. Ved en neuropsykologisk vurdering konkluderede man, at patienten havde koncentrationsbesvær i form af problemer med at fastholde fokus i problemløsninger. Tremånederskontrol med MR-skanning af cerebrum med venøse sekvenser viste stadig en kronisk trombe i sinus saggittalis superior.

Der blev foretaget systematisk gennemgang af patientens risikoprofil for venøs tromboemboli, og i den sammenhæng blev der ikke fundet nogen risikofaktorer: ingen familiære dispositioner for venøse tromber (som dyb venøs trombose eller lungeemboli), venøs trombofiliudredning viste normale værdier. Patienten tog ikke medicin før indlæggelse, og havde ingen former for misbrug.

DISKUSSION

Der er beskrevet tilfælde af sinusvenetrombose hos både yngre og ældre mennesker med både mild, men hyppigere alvorlig COVID-19-sygdom [1, 2]. I denne sygehistorie præsenteres som noget nyt et tilfælde af sinusvenetrombose i efterforløbet af en overstået asymptomatisk COVID-19-infektion hos en patient uden disposition til venøse trombose. Overstået asymptomatisk COVID-19-infektion vurderes i dette tilfælde at være den mest sandsynlige årsag til sinustrombosen. Denne sygehistorie trækker opmærksomhed til patienter med asymptomatisk COVID-19-infektion og deres risiko for tromboemboliske komplikationer af COVID-19. Mulighed for sinustrombose skal overvejes hos patienter med svær hovedpine og andre samtidige neurologiske symptomer i efterforløbet af en COVID-19-infektion.

Korrespondance Natalie Neziraj. E-mail: natalieneziraj@outlook.com Antaget 31. august 2021 Publiceret på ugeskriftet.dk 25. oktober 2021 Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk Referencer findes i artiklen publiceret på ugeskriftet.dk Artikelreference Ugeskr Læger 2021;183:V06210511

Summary

Cerebral venous thrombosisafter asymptomaticcovid-19 infection

Natalie Neziraj & Maria Papina

Ugeskr Læger 2021;183:V06210511

An 18-year-old man with no previous known risk factors of thromboembolic diseases had both symptoms and radiologic findings of a superior sagittal sinus thrombosis one month after asymptomatic covid-19 infection. This case report aims to inform, that sinus thrombosis is a possible complication of a covid-19 infection, and hence, this complication should be considered in adolescents with an asymptomatic presentation of the infection.

Referencer

Referencer

  1. Ostovan VR, Foroughi R, Rostami M et al. Cerebral venous sinus thrombosis associated with COVID-19: a case series and literature review. J Neurol 2021;268:3549-60.

  2. Klein DE, Libman R, Kirsch C, Arora R. Cerebral venous thrombosis: a typical presentation of COVID-19 in the young. J Stroke Cerebrovasc Dis 2020;29:104989.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen