Skip to main content

Cimex lectularius

Sebastian Vigand Svendsen1, 2, Georg Authried3, Kristian Fredløv Mose1, 2 & Mathias Tiedemann Svendsen1, 2

29. jan. 2024
2 min.

En 42-årig, tidligere hudrask mand blev set med et lokaliseret udslæt. Patienten var dagen forud hjemkommet fra ferie i Toscana, hvor han var vågnet op med et ensidigt, kløende udslæt på truncus. Han havde desuden på hotelværelset bemærket blodstænk på lagnet og klækkede æg ved madrassens syning.

Langs højre flanke sås flere lineært anordnede papuløse elementer, der stedvist var distribueret i en såkaldt »morgenmad-, middagsmad- og aftensmad«-fordeling. Forandringerne var forenelige med bid fra den blodsugende tæge Cimex lectularius (væggelus) [1]. Udslættet svandt efter et par dages behandling med salve clobetasolpropionat. Patienten opfordredes til at undersøge for hjembragte væggelus.

Udbredelsen af væggelus er globalt stigende [2] og til gene for husholdninger og hotelindustrien [3]. Væggelus lever langvarigt [4] og påvirker livskvalitet negativt hos individer bosat i infesterede hjem. Diagnosen kan stilles på det karakteristiske udslæt og rejseanamnesen, og lægen bør vejlede patienter om sanering, forebyggende tiltag og infestationens natur. Sundhedsmyndighederne anbefales at iværksætte informationskampagner for at begrænse udbredelsen af væggelus [5].

Korrespondance Sebastian Vigand Svendsen. E-mail: sebastian.vigand.svendsen@rsyd.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 29. januar 2024

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2024;186:V72011.

doi 10.61409/V72011

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Referencer

  1. Singh S, Mann BK. Insect bite reactions. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2013;79(2):151-64.
  2. Akhoundi M, Sereno D, Durand R et al. Bed bugs (Hemiptera, Cimicidae): overview of classification, evolution and dispersion. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(12):4576.
  3. Bernardeschi C, Le Cleach L, Delaunay P, Chosidow O. Bed bug infestation. BMJ. 2013;346:f138.
  4. Suwannayod S, Chanbang Y, Buranapanichpan S. The life cycle and effectiveness of insecticides against the bed bugs of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2010;41(3):548-54.
  5. Schley C. How to keep bedbugs from coming home with you. www.nytimes.com/wirecutter/blog/how-to-keep-bedbugs-from-coming-home-with-you/ (19. okt 2023).