Skip to main content

Coiling af a. hepatica communis ved livstruende blødning hos en patient med ikkeresektabel pancreascancer

1. reservelæge Vania G. Helbo Jensen & overlæge Michael Bau Mortensen Odense Universitetshospital, Røntgendiagnostisk Afdeling og Kirurgisk Afdeling A

9. nov. 2007
3 min.


Livstruende blødning i øvre gastrointestinal (GI)-traktus forårsaget af avanceret pancreascancer er meget sjælden [1, 2]. De fleste tilfælde viser sig ved melæna og hæmatemese og er resultatet af en direkte invadering af GI-traktus. I flere publikationer fremhæves brugen af embolisering ved øvre GI-blødning. Dette dog hovedsagelig i forbindelse med blødende duodenalulcus [3, 4] og blødning efter stor gastroøsofageal- og pankreatikobilliær kirurgi. Emboliseringen er mest succesfuld hos patienter med arteriel blødning. Vi beretter om et tilfælde med embolisering af a. hepatica communis som behandling af livstruende cancerbetinget blødning hos en yngre patient med avanceret pancreascancer.

Sygehistorie

En 44-årig mand med nyopdaget type 1-diabetes fik ved en endoskopisk ultralydskanning (EUS) påvist hypoekkoisk proces i caput pancreatis. En finnålsaspirationsbiopsi viste malignitetssuspekte celler. Ved en efterfølgende laparoskopi med laparoskopisk ultralydskanning bedømte man patienten som resektabel, men ved eksplorativ laparotomi var pancreasresektion ikke mulig på grund af svære kroniske pankreatitforandringer. Trucutbiopsier viste adenokarcinom, og patienten blev henvist til kemostrålebehandling som led i downstaging- protokol. Halvanden måned senere blev han indlagt akut med hæmatemese. En gastroskopi viste blødende duodenal-ulcus, som blev behandlet med transfusion, sklerosering og eradikation. På grund af vedvarende blødning fandt man in- dikation for selektiv angiografi, som viste okkluderet a. gastroduodenale, men ingen blødende arterie. Blødningen standsede spontant. Patienten blev genindlagt en uge senere med lignende symptomer, hvor akut arteriografi viste blødning fra a. hepatica communis med direkte udløb i duodenum (Figur 1 ). Efter embolisering med syv coils opnåedes total okklusion af arterien. Efterfølgende var der ingen nye blødningsepisoder efter en observationstid på seks måneder.

Diskussion

Avanceret pancreascancer med massiv øvre GI-blødning er ekstrem sjælden, hvorimod der er beskrevet flere tilfælde med postoperativ GI-blødning. Tre forskellige mekanismer, som kan give øvre GI-blødning hos den ikkeopererede patient med cancer pancreatis er beskrevet: variceblødning fra ventriklen sekundært til vena lienalis-okklusion, dannelse af karfistel til duodenum [2] og tumorblødning via ductus pancreaticus på grund af karfistel til denne [1]. Blødning udløst fra a. hepatica communis i forbindelse med pancreascancer er ikke tidligere beskrevet i litteraturen.

Angiografi med embolisering rekommanderes hos patienter med massiv blødning, der er associeret med cancer. Proceduren påviser blødningskilden og kan samtidig bruges som endeligt terapeutisk indgreb. Permanent hæmostase opnås hos op til 90% [4]. I de få præsenterede tilfælde af reblødning synes sekundær embolisering at være indiceret [3-5]. Coiling er således en potentielt livsreddende behandling hos patienter, hvor kirurgisk behandling ikke kan gennemføres, og der er ikke beskrevet alvorlige komplikationer i forbindelse med selve emboliseringen.

Den her omtalte sygehistorie bekræfter, at coiling kan være en effektiv og sikker behandling af livstruende blødning udgået fra en avanceret cancersygdom.Korrespondance: Vania G. Helbo Jensen, Damagervej 3, 2. th.,

DK-8260 Viby J. E-mail: vanbori@hotmail.com

Antaget: 24. marts 2006

Interessekonflikter: Ingen angivetReferencer

  1. Lin YH, Chen CY, Chen CP et al. Hematemesis as the initial complication of pancreatic adenocarcinoma directly invading the duodenum: a case report. World J Gastroenterol 2005;11:767-9.
  2. Vaughan A, Lohr J. Invasive pancreatic cancer presenting as gastrointestinal hemorrhage - a case report. Curr Surg 2004;61:390-2.
  3. Ljungdahl M, Eriksson LG, Nyman R et al. Arterial embilisation in menagement of massive bleeding from gastric and duodenal ulcers. Eur J Surg 2002; 168:384-90.
  4. Toyoda H, Nakano S, Takeda I et al. Transkatheter arterial embolization for massive bleeding from duodenal ulcers not controlled by endoscopic hemostasis. Endoscopy 1995;27:304-7.
  5. Xu ZB, Zhou XY, Peng ZY et al. Evaluation of selective hepatic angiography and embilization in patients with massive hemobilia. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2005;4:254-8.