Skip to main content

Condyloma lata - manifestation af sekundær syfilis

Klinisk assistent Gitte Irene Strauss & overlæge Carsten Sand H:S Bispebjerg Hospital, Dermato-venerologisk Afdeling D

4. nov. 2005
4 min.

I sekundærstadiet af syfilis, 8-12 uger efter smitteudsættelsen, ses der forskellige hud- og slimhindemanifestationer. På truncus ses typisk et makuløst eksantem (roseola), som enten svinder spontant eller ændres til et makulo-papuløst eksantem, det papuløse syfilid, som optræder symmetrisk på kroppen og ekstremiteterne, mest typisk i håndflader og på fodsåler. I genitalregionen bliver de syfilistiske papler macererede og hypertrofiske, de såkaldte condyloma lata. Disse hypertrofiske papler eller plaques er fyldt med spirokæter (Treponema pallidum) og er meget smitsomme. Condyloma lata ses i dag sjældent, men i denne kasuistik beskrives forekomsten af condyloma lata som første og eneste manifestation af syfilis.

Sygehistorie

En 40-årig homoseksuel mand henvendte sig på venereaklinikken med en enkelt papel, perianalt lokaliseret gennem tre uger. Patienten havde ikke tidligere bemærket uømme sår (primær-chanker) eller eksantem på kroppen, men havde haft ledsmerter gennem nogle uger. Han havde ikke tidligere haft kønssygdomme og havde fire uger før henvendelsen fået foretaget en hiv-test, som var negativ. Ved en objektiv undersøgelse fandtes perianalt på venstre nates en 10 × 10 × 2 mm stor papel, fugtig og svampet i udseendet (Figur 1 ). Skrab for spirokæter med efterfølgende mørkefeltsmikroskopi viste talrige spirokæter. På grund af penicillinallergi blev patienten behandlet med doxycyclintabletter 100 mg to gange dagligt i tre uger. Syfilisserologien viste en Wassermanns reaktion (WR) = 13, automated reagin test (ART) = 64, antiflagel IgG (AF-G) > 14, antiflagel IgM (AF-M) = 8, og flourescent treponemal antibody-absorption test (FTA-ABS) Kombi:4+, IgM:0, IgG:4+, hvilket er foreneligt med sekundær syfilis. Patienten havde levet i et fast parforhold gennem et halvt år med en hiv-positiv partner og havde ikke haft andre partnere i denne periode. Efterfølgende fandtes partneren at have serologiske tegn på tidlig latent syfilis, forudgået af tegn på både primær syfilis (chankersuspekt genitalsår) og sekundær syfilis (eksantem og hårtab).

Diskussion

Gennem en årrække har antallet af nydiagnosticerede syfilistilfælde været lavt og stationært både i Danmark og i lande som England og USA, men inden for de seneste år er der registreret et øget antal smittede [1, 2]. Således mere end fordobledes antallet af syfilistilfælde (fra 172 til 372) blandt homoseksuelle mænd i England i perioden 1998-2000 [3]. I Danmark er antallet af syfilistilfælde steget fra 34 til 63 i perioden fra 1999-2002, og også her fandt stigningen primært sted blandt homoseksuelle mænd [4].

Sekundærstadiet ved syfilis kan vise sig som et makuløst eksantem, der svinder eller udvikler sig til et makulopapuløst eksantem. Condyloma lata er en klassisk klinisk manifestation af sekundær syfilis, der typisk er lokaliseret i ano-genital-regionen, men der er beskrevet andre lokalisationer, såsom i tåinterstitser, ved umbilicus, i aksillen og på halsen [5, 6]. Condyloma lata ses typisk som en fladeformet papel, som på overfladen er fugtig og svampet som hos den her beskrevne patient.

Syfilis kaldes den store imitator, og de kliniske manifestationer i sekundærstadiet kan fejltolkes som værende condyloma acuminatum, herpes, lichen ruber, psoriasis, viruseksantem eller granuloma annulare.

Konklusion

Alle seksuelt aktive patienter med et uforklarligt udslæt, specielt udslæt i ano-genital-regionen, bør undersøges serologisk for tegn på smitte med syfilis.


Gitte Irene Strauss, Dermato-venerologisk Afdeling, H:S Bispebjerg Hospital, DK-2400 København NV. E-mail: gstrauss@dadlnet.dk

Antaget: 24. november 2003

Interessekonflikt: Ingen angivet

Summary

Summary Condolyma lata - manifestation of secondary syphilis Ugeskr Læger 2004;166:1685-1686 We report a case of secondary syphilis in a 40-year-old white man, where condyloma lata was the first and only sign of syphilis. Since syphilis is called the great imitator, we suggest that all sexually active persons with an unexplained rash/ ulcer, especially in the ano-genital region, are serologically tested for syphilis.

Referencer

  1. Clark P, Cook PA, Lighton L et al. Don't forget syphilis. BMJ 2002;325:775.
  2. Primary and secondary syphilis - United States, 2000-2001. Mortal Wkly Rep 2002;51:971-3.
  3. Doherty L, Fenton KA, Jones J et al. Syphilis: old problem, new strategy. BMJ 2002;325:153-6.
  4. Axelsen N, Kock-Hansen GH, Smith E. Syfilis 2002. EPI-NYT 2003, uge 37.
  5. Shrivastava SN, Singh G. Extensive condyloma lata. Br J Vener Dis 1977; 53:23-5.
  6. Rosen T, Hwong H. Pedal interdigital condylomata lata: a rare sign of secondary syphilis. Sex Transm Dis 2001;28:184-6.