Skip to main content

Conversion of < 3 skeletal muscle formyocardium-like work

Søren Berndt Hansen: Søren Berndt Hansen

2. nov. 2005
2 min.

Animal experimental studies of anatomical > 1, mechanical and metabolic implications for cardiomyoplasty

Ph.d.-afhandlingen er baseret på tre delstudier udført ved University of Louisville, USA, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Aarhus Universitet, og Forsøgscenter Foulum.

Forsøgsrækken omhandler kardiomyoplastik (KMP), som er en dynamisk kirurgisk behandlingsmulighed for terminal hjerteinsufficiens. Ved elektrisk at stimulere med latissimus dorsi (MDL), svøbt omkring hjertet, ønsker man at opnå en bidragende kontraktion og derved forbedre den cirkulatoriske tilstand hos hjertesyge patienter.

Ph.d.-afhandlingen omfatter evaluering af stimulationselektrode, etablering af en humant kompatibel dyreeksperimentel grise-KMP-model og evaluering af proceduren, der konverterer skeletmuskulatur til hjertelignende muskel.

Delstudie 1 omhandlede undersøgelse af epimysiale elektroder på hunde. Resultaterne viste, at elektroderne efter fire ugers implantation fungerede tilfredsstillende.

Studie 2 omhandlede en anatomisk og kirurgisk teknisk vurdering af KMP appliceret på grise. KMP viste sig teknisk muligt at gennemføre.

I sidste delprojekt blev to elektriske stimulationsteknikker evalueret på minigrise. Hver MLD blev stimuleret i 22 uger med hhv. en hurtig »standard«-metode og et alternativt længere forløbende regimen vha. implanterede myostimulatorer. Selv om den tidsmæssige udvikling af modstandsdygtighed over for udtrætning, musklens styrke og konvertering fra skeletmuskelatur (type 2-fibre) til hjertelignende muskulatur (type 1) var forskellig for de to stimulationsregimener, viste slutresultatet sig ikke væsentlig forskelligt.

KMP er ikke klinisk standardbehandling, og der resterer fortsat behov for udviklingsarbejde med optimering af muskelkonverteringen samt nytækning vedr. overførsel af muskelkontraktionen til kredsløbsunderstøttelse.

Forf.s adresse: Drewsensvej 2, 2. tv., 5000 Odense C.

E-mail: berndt@dadlnet.dk

Forsvaret finder sted den 23. april 2002, kl. 14.00, Auditorium B, Skejby Sygehus, Århus.

Bedømmere: Kristian Thygesen, Daniel A. Steinbruchel og Bengt Saltin.

Vejledere: John Michael Hasenkam og Jens Peder Bagger.

Summary

&nbsp;