Content area

|
|

COVID-19 er ikke influenza

Det kliniske forløb af COVID-19 er mere alvorligt end forløbet af influenza og resulterer i flere respiratoriske komplikationer og højere dødelighed i alle aldersgrupper.
Illustration: NIAD-RML
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

COVID-19 er i medierne ofte blevet sammenlignet med influenza. En fransk forskergruppe sammenlignede patientkarakteristika og forløbet hos næsten 90.000 hospitalsindlagte patienter med COVID-19 i 2020 med ca. 45.000 tilfælde af indlæggelser med influenza i vinteren 2018-2019. De fandt, at patienterne med COVID-19 oftere var overvægtige samt havde hypertension og diabetes, mens patienterne med influenza oftere havde kronisk hjerte- og lungesygdom, levercirrose og anæmi. COVID-19 var associeret med højere forekomst af lungesvigt, lungeemboli, septisk shock og hæmorragisk apopleksi, mens der ved influenza var en højere forekomst af myokardieinfarkt og atrieflimren. Dødeligheden ved COVID-19 var ca. tre gange højere end ved influenza, og selv om der var færre indlæggelser blandt børn og unge med COVID-19 end med influenza, var forløbet ved COVID-19 i denne aldersgruppe også langt alvorligere end ved influenza.

Professor Eskild Petersen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Studiets styrke er det store antal patienter i både influenza- og COVID-19-kohorten. I studiet sammenlignes indlagte patienter, og vi må gå ud fra, at kriterierne for indlæggelse er de samme i begge perioder. Der er hos nogle smittede langtidseftervirkninger af COVID-19, hvilket ikke er omfattet af studiet. Studiet bør få indflydelse på vaccinationsprogrammet. Det er klart, at overvægtige personer og personer med diabetes og forhøjet blodtryk har en høj risiko for et mere alvorligt forløb af COVID-19. Studiet viser også, at personer under 18 år bør tilbydes vaccination. På et punkt er de to grupper af patienter forskellige. I influenzagruppen havde ca. 50% modtaget en vaccination for sæsoninfluenza, men selvom man ikke var vaccineret, må man gå ud fra, at smitte med sæsoninfluenza eller pandemisk influenza i 2009-2010 har efterladt en baggrundsimmunitet, som må formodes at kunne have mildnet forløbet. Dette er i modsætning til COVID-19, hvor ingen har nogen form for immunitet. Studiet er derfor også en støtte til de årlige influenzavaccinationer, som giver en baggrundsimmunitet i befolkningen og mildner forløbet af fremtidige influenzaudbrud«.

Piroth L, Cottenet J, Mariet AS et al. Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study. Lancet Respiratory Medicine 2020 (online 17. dec).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Right side

af Bolette Gerd Friderichsen | 29/11
4 kommentarer
af Kai Axel Lorentzen | 28/11
1 Kommentar
af Anders Beich | 27/11
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 21/11
4 kommentarer
af Morten Holm | 21/11
1 Kommentar
af Tom Giedsing Hansen | 21/11
2 kommentarer
af Preben G. Berthelsen | 21/11
1 Kommentar