Skip to main content

COVID-19 kræver øget opmærksomhed på børnemishandling

Lise Langeland Larsen1, Michel Bach Hellfritzsch2, Karin Kastberg Petersen2, Gitte Hesthaven Jørgensen3, Bjarne Møller-Madsen1, 4 & Jan Duedal Rölfing1, 4, 5

11. maj 2020
2 min.

I flere lande observeres der en stigende incidens af fysiske overgreb på børn som følge af COVID-19-nedlukning af samfundet. Den formodede årsag er øget stress i familierne og øget samvær med børnene [1]. Skadestuelæger, børnelæger og praktiserende læger bør orientere sig i de gældende retningslinjer og være ekstra opmærksomme på overgreb på børn under den nuværende pandemi [2-4]. Mistanken bør rejses ved forsinket lægekontakt, inkonsistent anamnese, manglende sammenhæng mellem anamnese og objektive fund, commotiosymptomer ved fald (< 1,5 m), kramper i de første levemåneder, subduralt hæmatom, blå mærker på usædvanlige steder (A), frakturer i det første leveår (B + C), metafysære frakturer (B), flere costafrakturer (C) og frakturer af forskellig alder (D) [2-4]. Nethindeblødninger kan ses ved oftalmoskopi (shaken baby syndrome).

Ved mistanke om overgreb bør man overvinde sin egen berøringsangst [5] og følge nationale og lokale instrukser [2]. Mens patienten er i konsultationen, anbefales det at søge telefonisk råd fra en børneafdeling med henblik på den videre plan. Børn under to år bør altid indlægges til observation. Sundhedsprofessionelle har skærpet underretningspligt jf. servicelovens §153.

Korrespondance: Jan Duedal Rölfing. E-mail: jan.roelfing@clin.au.dk
Publiceret på Ugeskriftet.dk:
Interessekonflikter: ingen Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk
Taksigelse: Bjarne Rasmussen takkes for billede A.

Referencer

Litteratur

  1. Baired E. Non-accidental injury in children in the time of Covid-19 pandemic. The Transient Journal of Trauma, Orthopaedics and the Coronavirus, 2020. https://www.boa.ac.uk/policy-engagement/journal-of-trauma-orthopaedics/journal-of-trauma-orthopaedics-and-coronavirus/non-accidental-injury-in-children-in-the-time-of.html (14. apr 2020).

  2. Moltesen B, Lassen K. Fysisk overgreb mod børn. Dansk Pædiatrisk Selskab, 2015. http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejl_2015/Fysisk_vold_mod_boern_okt15.pdf (14. apr 2020).

  3. Villadsen JK, Bersang AB, Thorninger R et al. Insufficient knowledge about battered child syndrome among doctors in the emergency department. Ugeskr Læger 2014;176:V11130644.

  4. Saperia J, Lakhanpaul M, Kemp A et al. When to suspect child maltreatment: summary of NICE guidance. BMJ 2009;339:b2689.

  5. Oldrup H, Korzen S, Lindstrøm M et al. Vold mod børn og unge – hovedrapport. SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd, 2011.