Skip to main content

COVID-tæer-senfølge efter COVID-19-infektion

cover

Luit Penninga1, Carsten Sauer Mikkelsen2, 3, Casper Bo Poulsen2, Peter Bjerring2

10. apr. 2023
2 min.

En 57-årig kvinde blev henvist til dermatologisk vurdering pga. tåforandringer. Disse var kommet i forbindelse med en COVID-19-infektion otte måneder forinden. Patienten har fortsat svære smerter og Raynauds syndrom, til trods for at der er gået otte måneder. Hun har også andre senfølger som dyspnø, træthed og hukommelsesbesvær.

»COVID toes« er erytematøse blå eller lilla tåmisfarvninger med eller uden ødem [1]. Disse tåforandringer ligner både af udseende og histopatologiske forandringer, som ses efter svær kuldepåvirkning i form af chilblains og medfører ofte voldsom kløe eller smerter [2]. Behandlingen består af lokal applicering af steroidsalve. Denne behandling er symptomatisk, uden at der foreligger god evidens. »COVID toes« ses i forbindelse med COVID-19-infektioner [3]. Forandringer er associeret med en aktivering af type 1-interferon [4]. Det forekommer hyppigst hos personer, som kun har haft en mild form af COVID-19. Patienter med reumatologiske lidelser antages ikke at være prædisponeret.

Der kommer efterhånden flere eksempler, hvor tåforandringer fortsat er til stede flere måneder og år efter patientens COVID-19 [4]. »COVID toes« må derfor betragtes som en senfølge af COVID-19 [5].

Korrespondance Luit Penninga. E-mail: luit.penninga@regionh.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 10. april 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71167

Referencer

  1. Fernandez-Nieto D, Jimenez-Cauhe J, Suarez-Valle A et al. Characterization of acute acral skin lesions in nonhospitalized patients: a case series of 132 patients during the COVID-19 outbreak. J Am Acad Dermatol. 2020;83(1):e61-e63.
  2. McCleskey PE, Zimmerman B, Lieberman A et al. Epidemiologic analysis of chilblains cohorts before and during the COVID-19 pandemic. JAMA Dermatol. 2021;157(8):947-953.
  3. Gao JC, Huang A, Desai A et al. "COVID toes": a true viral phenomenon or a diagnosis without a leg to stand on? JAAD Int. 2022;9:1-6.
  4. Blau K, Lehr S, Aschoff R et al. Course and outcome of chilblain-like acral lesions during COVID-19 pandemic. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37(1):e29-e31.
  5. André R, Hsieh A, Trellu LT. Chronic acral lesions (“COVID toes”): to add to long post- COVID-19 syndrome? Angiology. 2022;73(8):788-789.