Content area

|
|

CRP begrænser forbruget af antibiotika ved eksacerbation af KOL

Studie af eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom i almen praksis viser, at måling af C-reaktivt protein-niveau kan begrænse antibiotikaforbruget uden at forringe de kliniske udfald.

Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Omkring 80% af de akutte eksacerbationer af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) skyldes infektioner, heraf ca. en tredjedel med bakterier, mens resten skyldes virus eller miljøfaktorer som rygning eller luftforurening. I klinisk praksis er det svært at afgøre, hvornår antibiotika er indiceret. DSAM-guidelines anbefaler at anvende Anthonisens kriterier (øget hoste, øget ekspektorat, øget purulens af ekspektorat). Der kan forventes effekt af antibiotika, hvis alle tre kriterier er opfyldt, eller hvis to kriterier er opfyldt, og øget purulens er et af dem. Der er imidlertid konsensus om, at mange patienter med KOL overbehandles med antibiotika, hvis man anvender disse kriterier. I et nyt studie fra 86 engelske almenpraksis med inklusion af 653 patienter har man undersøgt, om man kunne begrænse antibiotikaforbruget ved at inkludere måling af niveauet af C-reaktivt protein (CRP) (point of care) i vurderingen af, hvilke patienter med KOL-eksacerbation der skulle have antibiotika. Studiet viste, at antibiotika blev givet til 57% i den CRP-guidede gruppe og til 77% i gruppen uden anvendelse af CRP.

Professor Lars Bjerrum, Afdeling for Almen medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, kommenterer: »Mange patienter med KOL har et stort forbrug af antibiotika. Dette øger risikoen for kolonisering af luftvejene med multiresistente bakterier og kan efterfølgende føre til pneumoni, som er svær at behandle. Derfor er der grund til at begrænse forbruget. I den nye undersøgelse blev succesraten bedømt på patienternes livskvalitet, som var ens i de to grupper, ligesom risikoen for efterfølgende hospitalsindlæggelse var den samme. Reduktionen i brug af antibiotika var størst hos patienter med to eller tre Anthonisens kriterier. Nogle patienter med øget eller purulent ekspektorat kan således spares for en antibiotisk behandling ved CRP-vejledt behandling. Effekt af antibiotika er usandsynlig ved CRP-niveau < 20. Ved CRP-niveau i intervallet 20-40 kan der være gavnlig effekt af antibiotika, specielt ved purulent exacerbation. Ved CRP-niveau > 40 kan der som regel forventes en gavnlig effekt af antibiotika«.

Butler CC, Gillespie D, White P et al. C-reactive protein testing to guide antibiotic prescribing for COPD exacerbations. N Engl J Med 2019;381:111-20.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer