Skip to main content

CT-fund gav mistanke om COVID-19-infektion

Ida Vibeke Hansen & Michael Brun Andersen

18. maj 2020
2 min.

En 68-årig mand blev indlagt efter fem dages feber og dysuri.På indlæggelsestidspunktet var han i behandling for urinvejsinfektion. Efter tre dages behandling i sepsisregime oplevede patienten klinisk bedring, men der var negative resultater af bloddyrkninger og forhøjede infektionstal på trods af behandlingen. Pga. mistanke om malignitet foretog man CT af thorax og abdomen.

CT-billedet viste subpleurale matglasforandringer bilateralt i alle lungeafsnit (a), enkelte med arkadedannelse (b).Der sås et enkelt område med reversed halo sign (c) ogdiskrete vaskulære forstørrelser (d). Fundene var forenelige med atypisk virusinfektion eller differentialdiagnostisk organiserende pneumoni. Adspurgt oplyste patienten, at han initialt havde haft hoste, men ingen åndenød. Han blev derefter testetpositiv for COVID-19.

Ved tidligt stadie af COVID-19-infektion ses der matglasforandringer hos ca. 80%, ofte afrundede elementer med subpleural beliggenhed. I mellemstadiet ses der forværring, ofte med bilateral og multilobulær involvering. Vaskulær forstørrelse kan forekomme (60%), og desuden kan arkadedannelse og reversed halo sign ses hos 11%, som hos denne patient. I de sværeste tilfælde ses crazy paving og tilkomst af eller tiltagende konsolidering [1-3].

KORRESPONDANCE:Ida Vibeke Hansen. E-mail: idahansen10@hotmail.com
PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 18. maj 2020
INTERESSEKONFLIKTER:ingen.Forfatternes ICMJE-formularerertilgængeligsammen med artiklenpå Ugeskriftet.dk

Referencer

Litteratur

  1. Zhao W, Zhong Z, Xie X et al. Relation between chest CT findings and clinical conditions of coronavirus disease (COVID-19) Pneumonia: a multicenter study. AJR Am J Roentgenol 2020;214:1072-7.

  2. Chung M, Bernheim A, Mei X et al. CT imaging features of 2019 novel coronaviurs (2019-nCoV). Radiology 2020;295:202-7.

  3. Bernheim A, Mei X, Huang M et al. Chest CT findings in coroavirus disease 19 (COVID-19): relationship to duration of infection. Radiology 20. feb 2020 (e-pub ahead of print).