Content area

|
|

D-vitamin og omega-3-fedtsyrer som primær prævention for kræft og hjerte-kar-sygdomme

Stort amerikansk studie viser ingen gavnlig effekt af dagligt tilskud af D-vitamin og omega-3-fedtsyrer på risikoen for at udvikle kræft eller kardiovaskulær sygdom.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Mange mennesker tager kosttilskud med D-vitamin og omega-3-fedtsyrer for at nedsætte risikoen for at udvikle kræft og hjerte-kar-sygdomme. Evidensen for en gavnlig effekt af dette er usikker, skønt flere in vitro-studier viser, at D-vitamin kan undertrykke vækst af cancerceller. To nye artikler rapporterer resultater fra den hidtil største interventionsundersøgelse, hvor næsten 26.000 raske deltagere fra USA i et dobbeltblindet placebokontrolleret design fik dagligt tilskud af 2.000 IU D3-vitamin og/eller 1 g omega-3-fedtsyrer eller placebo i fem år. Forfatterne konkluderer, at hverken D-vitamin eller omega-3-fedtsyretilskud havde nogen effekt som primær prævention på forekomst af invasiv cancer eller kardiovaskulær sygdom.

Professor Kjeld Hermansen, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: ”Resultaterne fra studiet Vitamin D and Omega-3 Trial [VITAL] er meget relevante og overbevisende. Studiet afspejler de typiske etniske og geografiske forskelligheder i USA. Det er gennemført med en høj grad af followup, og deltagerne havde stor adhærens, som er valideret med biomarkører og kostregistrering. Hverken tilskud af n-3-fiskeolier eller højdosis-D-vitamin til raske personer påvirkede de primære endepunkter incidens af alvorlige kardiovaskulære hændelser: summen af myokardieinfarkt, apopleksi og kardiovaskulær død, eller incidens af invasiv cancer. Foruden disse negative fund blev der gjort interessante observationer vedr. sekundære endepunkter. Man fandt således, at fiskeolier medførte lavere incidens af myokardieinfarkt og død af myokardieinfarkt end placebo. Disse fund skal dog tolkes med forsigtighed, da der ikke er foretaget statistisk korrektion for multiple sammenligninger. Vi ved også, at spændende sekundære fund kan falde negativt ud, når de testes som primære endepunkter i randomiserede undersøgelser, der er powered efter dette. Et interessant, hypoteseskabende fund hos raske var, at BMI måske har en modificerende indflydelse på D-vitamineffekten på cancerincidens. De normalvægtige, som fik D-vitamin, havde således lavere cancerincidens end dem, der fik placebo. Det bliver spændende at se resultatet af den opgørelse, der udføres to år efter VITAL-interventionen mhp. at fange mulige langtidseffekter”.

Manson JE, Cook NR, Lee IM et al. Marine n-3 fatty acids and prevention of cardiovascular disease and cancer. N Engl J Med, 10. nov 2018 (e-pub ahead of print).

Manson JE, Cook NR, Lee IM et al. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med, 10. nov 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer