Skip to main content

Dansk Børnecancer Register: Protokollerede behandlingsforsøg ved tilbagefald

Der er stort fokus på deltagelse i internationale behandlingsforsøg (protokoller) for såvel primær behandling, som behandling ved tilbagefald, for at sikre den højeste mulige internationale kvalitet i behandlingen.

Forfattere: Lisa Lyngsie Hjalgrim, Torben Stamm Mikkelsen, Marianne Olsen, Kjeld Schmiegelow, Peder Skov Wehner, Karen Møller, Johannes Selling Mathiesen, Monika Madsen, Marianne Steding-Jessen. Interessekonflikter: Ingen

24. okt. 2023
2 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2022. Dansk Børnecancer Register fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

DBCR indeholder patienter under 18 år diagnosticeret med kræft fra 1985 og frem, behandlet ved en af de fire børneonkologiske afdelinger i Danmark. Databasen indeholder omkring 6700 patienter, og i 2022 blev der registreret 169 nye patientforløb. Det børneonkologiske område indeholder over 30 forskellige diagnosegrupper.

Deltagelse i internationale behandlingsforsøg (protokoller) er den bedste måde at sikre den nyeste diagnostik og behandling og bedste behandlingskvalitet i standardbehandlingen. I 2022 kunne 50 % af alle nydiagnosticerede patienter tilbydes deltagelse i klinisk forsøg, som led i deres førstelinje behandling.

Deltagelse i internationale studier/behandlingsprotokoller sikrer at Danmark kan ligge helt i front med den nyeste viden, samt at dansk forskning og udvikling kan styrkes internationalt. For alle de maligne sygdomme, vi behandler, har data rapporteret til studierne direkte indflydelse på den næste behandlingsprotokol. Derfor har styregruppen besluttet, at indikatorniveauet hæves til 100% for denne indikator fremadrettet, hvilket betyder at findes der et international forsøg for en given sygdom bør forsøget åbnes i DK og 100 % af patienterne tilbydes behandling i forsøget.

Når børnene får tilbagefald, ses det som en kvalitet, at de kan tilbydes protokolleret behandling. Styregruppen vurderer, at en tilsvarende indikator for protokolleret behandling ved tilbagefald bør etableres hurtigst muligt. I tillæg til dette, har Sundhedsstyrelsen besluttet, at alle børn og unge med tilbagefald af kræft fra 2023, skal have deres behandling diskuteret ved en national multidisciplinær konference (nMDT). Derfor anbefaler styregruppen etablering af en ny indikator, hvor denne deltagelse registreres.

For populationen af børnekræftpatienter behandlet på en børneonkologisk afdeling og diagnosticeret i perioden 2018-2022 er 5 års overlevelsen estimeret til 87 %. 5-års overlevelse opgjort efter bopælsregion er i aktuelle periode meget homogen, med andele på 86-91 (Figur 1). Dette tolker styregruppen som udtryk for tæt nationalt samarbejde om patienterne, og at patienterne tilbydes samme protokollerede behandling.

Figur 1. Kaplan Meier overlevelsfunktioner pr. bopælsregion for 942 børnecancerpatienter, 2018-2022.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.