Content area

|
|

Danske officielle kostråd og overlevelse

Herlev-Østerbroundersøgelsen viser, at efterlevelse af de officielle kostråd er associeret til bedre overlevelse.
Illustration: Fødevarestyrelsen
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

De officielle kostråd anbefaler blandt andet, at vi skal spise varieret, spise frugt, grøntsager, fisk, fuldkorsprodukter, magert kød og magre mejeriprodukter og reducere mængden af mættet fedt, salt og sukker i kosten. I et nyt dansk studie baseret på data fra Herlev-Østerbroundersøgelsen, hvor over 100.000 danskere oplyste om deres kostvaner, undersøgte man associationen mellem adhærens til disse kostråd og mortalitet. Deltagerne blev opdelt i fem grupper, efter i hvilken grad de fulgte de anbefalede kostråd. I løbet af en observationsperiode, som strakte sig op til 14 år, registrerede forskerne over 9.000 dødsfald. Man fandt en dosis-respons-sammenhæng mellem adhærens til kostrådene og overlevelse. Efter statistisk korrektion for alder, køn, motion, uddannelse og indkomst havde de personer med lavest adhærens til kostrådene en ca. 43% højere dødelighed end dem, som fulgte kostrådene bedst.

Professor Kjeld Hermansen, Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Studiet er imponerende stort og meget relevant. Det understøtter, at en høj overholdelse af de danske kostråd for beboere i hovedstadsområdet er associeret med en reduktion i både kardiovaskulær (med 30%) og ikkekardiovaskulær dødelighed (med 54%). Studiet bygger på et spørgeskema, hvor der er lagt vægt på de danske kostråd om at spise mindre mættet fedt, mere frugt og grønt, mere fisk, mindre sukker og mindre salt. Derimod inddrog man ikke rådene om at spise flere fuldkornsprodukter, vælge fedtfattige mejeriprodukter og fedtfattigt kød samt at drikke vand. En anden svaghed er, at spørgeskemaundersøgelsen kun blev udført ved studiets start. Der tages således ikke højde for, at kostmønstret kan være ændret i observationsperioden. Men fundene ligger på linje med dem, der er set i andre store populationsbaserede studier. Disse viser blandt andet, at udtalt overholdelse af nordisk kost og de nordiske næringsstofanbefalinger klart forbedrer overlevelsen i den danske befolkning. Det vil fremover være værdifuldt at få belyst genotypens betydning, så man kan individualisere kostrådene. I den forbindelse skal det bemærkes, at man i studiet har fundet en positiv effekt på overlevelse hos begge køn, uafhængigt af rygning, overvægt og diabetes«.

Ewers B, Marott JL, Schnohr P et al. Non-adherence to established dietary guidelines associated with increased mortality: the Copenhagen General Population Study. Eur J Prevent Cardiol 9. jul 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Knud Raben-Pedersen | 21/09
6 kommentarer
af Peter Matzen | 21/09
1 Kommentar
af Finn Vallø Hansen | 21/09
1 Kommentar
af Johan Ludvig Reventlow | 19/09
2 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar