Content area

|
|

Dapagliflozin forbedrer forløbet af kronisk nyresygdom

SGLT-2-hæmmeren dapagliflozin reducerede faldet i nyrefunktion og renale og kardiovaskulære komplikationer hos patienter med kronisk nyresygdom både med og uden diabetes.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Natrium-glukose-ko-transporter-2 (SGLT-2)-hæmmere, som canagliflozin, dapagliflozin og empagliflozin, anvendes som tillæg til metformin i behandlingen af type 2-diabetes mellitus (T2DM). Ved diabetisk nyresygdom har studier antydet en gavnlig effekt af stofgruppen mhp. at forebygge fald i nyrefunktionen og progression af albuminuri. I et nyt, stort, randomiseret studie, som inkluderede 4.304 patienter med kronisk nyresygdom, hvoraf 68% havde T2DM, har man undersøgt effekten af dapagliflozin (10 mg dagligt) sammenlignet med placebo. Den primære effektparameter var et komposit-endepunkt omfattende progression af nyresygdom, udvikling af terminal nyresygdom eller død som følge af nyre- eller kardiovaskulær sygdom. Studiet blev standset før planlagt tid (efter 2,4 år) pga. overvældende effekt med signifikant lavere forekomst af den primære effektparameter blandt de patienter, som fik dapagliflozin, end blandt dem, som fik placebo (9,2% versus 14,5%, relativ risikoreduktion 39%).

Hoveduddannelseslæge i nefrologi Iain Oshøj Bressendorff, Herlev og Gentofte Hospital kommenterer: »Dette meget velgennemførte forsøg bekræfter den tidligere påviste effekt af SGLT-2-hæmmere ved diabetisk nyresygdom med en næsten uhørt høj reduktion i forekomst af terminal nyresygdom. Hvad der er endnu mere væsentligt, er at behandlingseffekten var lige så stor hos patienter uden T2DM. Den praktiske konsekvens er, at SGLT-2-hæmmere ikke længere kan betragtes alene som antidiabetika, men snarere som medicin, der forebygger nyresvigt, hjertesvigt og død, og som i øvrigt også sænker blodsukker ved T2DM. Dapagliflozin må forventes at blive standardbehandling i tillæg til hæmmere af renin-angiotensin-aldosteron-systemet hos alle patienter med nyresygdom og svær albuminuri, uagtet om man har T2DM eller ej. Fraset den velkendte øget forekomst af genitale svampeinfektioner var der ikke øget risiko forbundet med dapagliflozin, særligt ikke diabetisk ketoacidose, amputationer eller Fourniers gangræn. I sandhed et revolutionerende studie«.

Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa‑Rotter R et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 24. sep 2020 (e-pub ahead of print)

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer