Content area

|
|

Denosumab til behandling af glukokortikoidinduceret osteoporose

Denosumab og risedronat er ligeværdige til behandling og forebyggelse af glukokortikoidinduceret osteoporose.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Langvarig behandling med systemiske glukokortikoider (GK) er den vigtigste årsag til sekundær osteoporose og øger betydeligt risikoen for vertebrale kompressionsfrakturer. GK hæmmer blandt andet udviklingen og aktiviteten af osteoblaster og øger aktiviteten af osteoklaster gennem opregulering af osteoklastcytokinet RANKL. Et nyt studie undersøger effekten af RANKL-inhibitoren denosumab, som i dag anvendes både til behandling af osteoporose og til forebyggelse af frakturer hos patienter med knoglemetastaser. Denosumab sammenlignes med risedronat, som hører til gruppen af bisfosfonater. Næsten 800 patienter med GK-induceret osteoporose blev fulgt i to år og fik enten injektion med denosumab hvert halve år eller en daglig tablet med risedronat. Efter et års behandling var de to behandlinger ligeværdige med hensyn til knoglemineraldensitet i columna lumbalis og antallet af frakturer.

Professor Peter Schwarz, Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »Det har længe været velkendt, at tidlig forebyggelse mod osteporotiske frakturer bør indledes ved højdosissteroidbehandling og allerede ved BMD T-score på –1,0. Den nye undersøgelse viser, at denosumab har en stærkere antiresorptiv effekt sammenholdt med risedronat, målt på såvel knoglemarkører som BMD T-score, og har en sammenlignelig bivirkningsprofil. Studiet er det største af sin art og inkluderer både patienter i langvarig GK-behandling og nystartede patienter. Der er konsistens i resultaterne for begge grupper. Målt på frakturforebyggelse tyder studiet på ligeværdighed, men det er for lille til at kunne vise egentlige forskelle. Samlet set synes frakturforebyggelsen og den knogleforebyggende effekt dog ligeværdig mellem denosumab og risedronat. Derfor må denosumab anses som et klinisk relevant alternativ til patienter med GK-induceret osteoporose eller med risiko herfor, især til dem, som har bivirkninger til, manglende effekt eller en kontraindikation mod perorale bisfosfonater som risedronat«.

Saag KG, Wagmann RB, Geusens P et al. Denosumab versus risendronate in glucocorticoid-induced osteoporosis: a multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, double-dummy, non-inferiority study. Lancet Diabetes Endocrinol, 4. apr 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: PS har undervist for Lilly Danmark og er medlem af bestyrelsen for LEO Fondet.

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer