Skip to main content

Depression, demens og neuropatologiske fund

Depressionssymptomer hos ældre kan hænge sammen med tab af kognitive evner uden de neuropatologiske kendetegn på demenssygdom. Foto: Vincent van Gogh / Wikipedia
Depressionssymptomer hos ældre kan hænge sammen med tab af kognitive evner uden de neuropatologiske kendetegn på demenssygdom. Foto: Vincent van Gogh / Wikipedia

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

13. okt. 2014
2 min.

Det er velkendt, at der er en sammenhæng mellem depressionssymptomer, kognitiv svækkelse og demens, men årsags- og virkningssammenhænge er langtfra afklaret. Formålet med dette klinisk-patologiske kohortestudie var at undersøge sammenhængen mellem depressionssymptomer og de kliniske samt neuropatologiske manifestationer ved demens.

I studiet indgik 1.764 ældre personer, som ved inklusionstidspunktet ikke havde tegn til kognitiv svækkelse. Screening for dette samt depression blev herefter foretaget en gang årligt. For den samlede kohorte sås i løbet af medianopfølgningstiden på 7,8 år en stigning i forekomsten af depressive symptomer. Der var 52%, som udviklede ”let kognitiv svækkelse” (MCI). Inden denne diagnose blev stillet, havde denne gruppe relativt flere depressive symptomer; efter MCI-debut forblev disse uændrede. Der var 18%, som udviklede demens. Denne gruppe havde relativt flere depressionssymptomer op til diagnosetidspunktet, men disse aftog efterfølgende.

Der blev foretaget en neuropatologisk undersøgelse på i alt 582 afdøde. Formålet var at bestemme forekomsten af demensrelaterede hjernelæsioner (ß-amyloide plaques, tau-proteiner, Lewy-legemer, hippocampussklerose samt makro- og mikroskopiske infarkter). Man fandt ingen sammenhæng mellem forekomst af disse markører og tilstedeværelse/udvikling af depressionssymptomer pre mortem. Imidlertid sås en sammenhæng mellem forekomsten af neuropatologiske markører og kognitiv svækkelse; denne var uafhængig af eventuelle depressionssymptomer. Man fandt desuden en korrelation mellem depressionssymptomer og udvikling af kognitiv svækkelse, som var uafhængig af neuropatologiske fund.

Læge Kristian Steen Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: ”Studiet bekræfter og udbygger tidligere resultater. Depressive symptomer gav ikke anledning til flere neuropatologiske læsioner. Associationen mellem depression og demens må således være medieret via andre mekanismer”.

Wilson RS, Capuano AW, Boyle PA et al. Clinical-pathologic study of depressive symptoms and cognitive decline in old age. Neurology 2014;83:702-9. (LINK)

Interessekonflikter: ingen