Skip to main content

Depression og selvmord hos mænd med prostatakræft

Et stort registerstudie viser, at patienter med højrisikoprostatakræft i mere end ti år har højere risiko for depression og selvmord.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Lars Lund, Lars.Lund@rsyd.dk

31. aug. 2023
1 min.

I Danmark er prostatacancer (PC) den hyppigste kræftform hos mænd med 4.500 årlige tilfælde og den næsthyppigste kræftdødsårsag med 1.200 dødsfald. Omkring 50.000 danske mænd lever med PC. Den øgede incidens og bedre medicinske behandling medfører, at flere mænd lever stadigt længere med diagnosen, og der er et stadigt større fokus på kræftoverleveres livskvalitet og mentale sundhed. Det aktuelle svenske studie [1] har identificeret 183.495 mænd diagnosticeret i perioden 1998-2017.

Professor, dr.med., ph.d. Michael Borre, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Det er velkendt, at kræftsygdom inkl. PC øger risikoen for selvmord. Risikoen er i det aktuelle studie forhøjet ved såvel diagnosen, som ved evt. efterfølgende kastrationsbehandling (ADT). Et tidligere svensk studie fandt, at den relative risiko (RR) for selvmord ved diagnosen steg med faldende alder og var over fire gange højere hos < 54-årige sammenlignet med baggrundsbefolkningen. ADT korrelerer til udvikling af depression,  og netop sammenhængen mellem depression og selvmord ved PC er vist i et nyere dansk registerstudie. Data understreger behovet for forebyggende tiltag blandt kræftpatienter i selvmordsrisiko«.

Interessekonflikter ingen.