Content area

|
|

Depression og serotonin

Evidensen for, at depression skyldes for lidt serotonin i hjernen, er meget tynd. Gammel vin på nye flasker.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Poul Videbech, videbech@dadlnet.dk.

Forfatterne undersøgte den gamle hypotese fra 1963 om sammenhængen mellem serotonin og depression ved at gennemgå systematiske review og metaanalyser mht. koncentrationer i bl.a. CSF af serotonin og serotoninmetabolitter, serotoninreceptorbinding; serotonintransporterniveau; tryptofan-depleteringsstudier og studier af gen-miljø-interaktioner. De inkluderede bl.a. 14 systematiske review og metaanalyser. Dette paraply-review viste ikke overraskende ingen støtte for hypotesen om, at depression simpelthen er forårsaget af nedsat serotoninaktivitet. Forfatterne mener, at reviewet er af betydning fordi »mange forskere« og »praktiserende læger« stadig tror på forklaringen om »kemisk ubalance« bag depression, og at dette skulle være deres hovedargument for at anvende antidepressiv medicin (AD).

Kommentar ved Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup: »Den oprindelige serotoninhypotese fra 1960’erne var nem at forstå, men som vi har vidst i mange år, en grov overforsimpling og i mange tilfælde forkert. Det fremgår bl.a. allerede af en dansk lærebog i psykiatri fra 2013! Når forfatterne her føler, at de underminerer begrundelsen for at anvende AD, tager de fejl, selvom dette synspunkt er blevet gentaget i forskellige medier for nylig. Ingen læger ordinerer SSRI, fordi de mener, deres patient mangler serotonin. Det gør de, fordi kliniske studier har vist effekt og relativt beskedne bivirkninger ift. placebo. Der er jo heller ikke nogen studier, der viser effekt af psykoterapi på serotonin, men derfor er det jo ikke et argument mod brugen af psykoterapi«.

Moncrieff et. al. The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. Mol Psychiatry 2022. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01661-0

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar