Content area

|
|

Der findes ikke evidens for tracermetodens anvendelse til kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet, hverken nationalt eller internationalt

Forfatter(e)
Merete Eis Lund 1 , Marianne N. Skov 2 & Jan Mainz 3, 4 1) Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital 2) Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital 3) Aalborg Universitetshospital, Aalborg Psykiatriske Sygehus 4) Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
###vp09120558-1######vp09120558-2### Med kravet om at de danske hospitaler skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), er fokus på metoder til kvalitetsvurdering ved internt og eksternt survey øget. Tracermetoden blev oprindeligt introduceret af den amerikanske akkrediteringsorganisation The Joint Commission i 2004 i forbindelse med akkrediteringsvurdering af hospitalsvæsenet i USA. Tracermetoden anvendes i dag i Danmark af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) til ekstern kvalitetsvurdering i forbindelse med akkrediteringsvurdering efter DDKM af de ...
Reference: 
Ugeskr Læger 2013;175(25):1794-1796
Blad nummer: 
Sidetal: 
1794-1796
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Pedram Kazemi-Esfarjani | 18/01
2 kommentarer
af Johan Ludvig Reventlow | 18/01
1 Kommentar
af Claus Manniche | 18/01
1 Kommentar
af Bjarne Skjødt Hjaltalin | 18/01
1 Kommentar
af Yngve Lund | 17/01
13 kommentarer
af Jens Meyer Svendsen | 16/01
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 16/01
3 kommentarer
af Thomas Eric Olesen | 15/01
2 kommentarer