Content area

|
|

Det er tvivlsomt, om forebyggelige indlæggelser kan forebygges

Forfatter(e)
Ellen Holm & Per Dyhr Hansen
Der har gennem en årrække været fokus på at gøre hospitalsindlæggelser så korte som muligt og helst undgå dem. En af de metoder, der anvendes for at vurdere, om indlæggelser er overflødige, er appropriate evaluation protocol (AEP)-kriterierne, som skal være opfyldt, for at en akutindlæggelse opfattes som nødvendig. Jepsen et al beskriver brugen af AEP [1]. Forfatterne holder resultatet af screening med AEP op mod en ekspertgruppes retrospektive vurdering af indlæggelsesbehovet. AEP viste sig at have god træfsikkerhed ved udpegning af patienter med behov for indlæggelse – eksperterne var en...
Reference: 
Ugeskr Læger 2013;175(22):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side