Content area

|
|

Dexamethason til elektiv kirurgi giver ikke øget infektionsrisiko

Der var heller ikke øget infektionsrisiko for patienter med diabetes, og som i tidligere studier var der mindre kvalme og opkastninger postoperativt i gruppen, der fik dexamethason.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Per Hölmich, per.hoelmich@regionh.dk

Dexamethason er kendt for at være et effektivt middel mod postoperativ kvalme og opkastning, men påvirker også immunsystemet. Der har derfor været en bekymring for, at peroperativ behandling kunne øge risikoen for postoperativ infektion, ikke mindst blandt sårbare patientgrupper som for eksempel patienter med diabetes. Dette studie er et pragmatisk, non-inferiority, multicenter, blindet randomiseret, kontrolleret forsøg med i alt 8.725 inkluderede patienter. Der blev inkluderet ikkeakutte patienter, der skulle have nonkardiel kirurgi fra stort set alle kirurgiske specialer. Operationen skulle vare mindst to timer, incisionen være længere end 5 cm, og patienterne skulle være indlagt mindst et døgn. Der blev givet 8 mg dexamethason eller placebo, og primært udkomme var kirurgisk infektion inden for de første 30 dage.

Der var ingen signifikant forskel mellem de to grupper (8,1% infektioner i dexamethasongruppen mod 9,1% i placebogruppen), og der var heller ikke forskel i de sekundære analyser, hvor man blandt andet kiggede på overfladiske og dybe infektioner, organspecikke infektioner og patienter med diabetes.

Professor Nicolai Bang Foss, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Dette er et vigtigt studie, som underbygger tidligere data, der har indikeret, at enkeltdosis glukokortikoid kan gives uden betydende bivirkninger. Glukokortikoid som enkeltdosis ved anæstesistart er effektivt mod kvalme og opkastning og har desuden en smertedæmpende effekt via dets antiinflammatoriske effekt både ved generel anæstesi og i forbindelse med kirurgi udført i perifer nerveblokade. Glukokortikoider anbefales bl.a. som smertelindring til knæ- og hoftealloplastikkirurgi, og højere doser end den her anvendte har haft yderligere smertelindende effekt. Det er interessant, at man i studiet inkluderer en betydelig mængde patienter med diabetes . Glukokortikoider giver kortvarig let hyperglykæmi, hvilket også sås i dette studie, men denne var ikke associeret med øget infektionsrate eller ændring i glykeret hæmoglobin-værdier hos hverken diabetikere eller ikkediabetikere i studiet. Fremtidige studier bør bekræfte dette fund hos diabetikere ved forskellige doser peroperativ glukokortikoid både til kvalmeprofylakse og smertelindring.

Corcoran T, Myles PS, Forbes AB et al. Dexamethasone and surgical-site infection. N Engl J Med 2021;384:1731-41.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar