Skip to main content

Dexamethason ved COVID-19

Dexamethason reducerer dødeligheden hos patienter med svær COVID-19.

Illustration: NIAD-RML
Illustration: NIAD-RML

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

21. jul. 2020
2 min.

RECOVERY er et platformsforsøg, der tester mindst seks interventioner på 176 National Health Service (NHS)-hospitaler i Storbritannien. For nogle uger siden blev præliminære resultater af dexamethasondelen publiceret først i en pressemeddelelse, så som preprint på www.medRxiv.org og senest i New England Journal of Medicine. I denne del af forsøget blev de 2.104 patienter randomiseret til åben behandling med dexamethason 6 mg × 1 dgl. peroralt eller intravenøst i op til ti dage sammenlignet med den fælles kontrolgruppe på 4.321 patienter, som fik vanlig behandling. Det primære effektmål: dødelighed 28 dage efter randomisering, var lavere i dexamethasongruppen (22,9% vs. 25,7%, svarende til en relativ reduktion på 17%). Effekten af dexamethason var mest udtalt i gruppen, som ved inklusion fik invasiv ventilation (29,3% vs.41,4%, dvs. relativ reduktion på 36%) og hos de patienter, som kun fik ilt (relativ reduktion på 18%). Omvendt var der ikke sikker effekt på dødeligheden blandt patienter, som ikke havde brug for ilt.

Professor Anders Perner, Intensivafdelingen, Rigshospitalet, kommenterer: »Samlet er dette meget imponerende og overbevisende. Resultaterne blev implementeret samme dag, som de forelå i NHS, og er nu bredt implementeret globalt, hvilket vil redde livet for mange tusinde patienter. Om subgruppeeffekten er så stærk som indikeret, er stadig usikkert, ligesom vi mangler at se data om bivirkninger og langtidseffekterne. Data fra en prospektiv metaanalyse af syv steroidforsøg ledet af WHO vil bidrage yderligere til forståelsen af, hvordan vi skal bruge steroid til COVID-19. Derudover viser RECOVERY-forsøget betydningen af at have fast, bred offentlig investering i den nødvendige infrastruktur for god klinisk forskning – NHS bruger 1% af deres budget på klinisk forskning. På mindre end 100 dage har RECOVERY-investigatorerne vist, at dexamethason reducerer dødeligheden ved COVID-19, og at hydroxychloroquin og lopinavir-ritonavir i bedste fald er uvirksomme. Samlet har vi meget at takke RECOVERY-investigatorerne og NHS for. De viser, hvordan forskning hurtigt og effektivt kan gavne patienterne, hvis vi fokuserer på store platformsforsøg generelt. I Danmark har vi optimale forudsætninger for at gøre det samme, hvis vi vil allokere ressourcerne den vej«.

RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19 — preliminary report. N Engl J Med 17. jul 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: AP modtager fondsmidler fra Novo Nordisk Fonden til COVID STEROID-forsøget