Skip to main content

Dexmedetomidin medfører flere respiratorfri dage hos patienter med agiteret delirium på intensivafdelingen

Et multicenter, placebokontrolleret, randomiseret, klinisk studie fra Australien og New Zealand har vist, at behandling med dexmedetomidin på intensivafdelingen medfører færre dage i respirator end standardbehandlingen hos patienter med agiteret delirium.

Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

17. aug. 2016
2 min.

Et multicenter, placebokontrolleret, randomiseret, klinisk studie fra Australien og New Zealand har vist, at behandling med dexmedetomidin på intensivafdelingen medfører færre dage i respirator end standardbehandlingen hos patienter med agiteret delirium.

Ca. en tredjedel af patienterne på en intensivafdeling vil under indlæggelsen få delirium. Denne kan være agiteret, passiv eller en blanding af de to typer. Særligt hos patienter i respirator er agiteret delirium et problem på grund af risiko for, at patienten fjerner tuben eller andet vigtigt udstyr. Dexmedetomidin er en sedativ α2-agonist og anvendes i stigende grad på intensivafdelinger landet over. I det australsk-newzealandske DahLIA-studie undersøgte man i et placebokontrolleret, parallelgruppe, dobbeltblindet, randomiseret, klinisk studie, hvorvidt behandling med dexmedetomidin versus placebo i op til syv dage kunne reducere behovet for respiratorbehandling hos patienter med agiteret delirium. Al anden behandling i de to grupper var standard.

Der var 39 patienter i dexmedetomidingruppen og 32 i placebogruppen. Patienterne i dexmedetomidingruppen havde en signifikant øgning i respiratorfri tid sammenlignet med patienterne i placebogruppen (144,8 timer vs. 127,5 timer) og blev hurtigere ekstuberet (21,9 timer vs. 44,3 timer). Endelig sås der i dexmedetomidingruppen hurtigere ophør af delirium (23,3 timer vs. 40,0 timer).

Overlæge Lone Musaeus Poulsen fra Intensivafdelingen på Sjællands Universitetshospital vurderer, at der, på trods af at det er en marginal patientgruppe, som er repræsenteret i studiet, er tale om et vigtigt bidrag til vores viden om behandling af en ekstremt vanskelig tilstand med store konsekvenser for patienten. Hidtil har den medicinske behandling af delirium været baseret på et spinkelt videnskabeligt grundlag. Med dette studie samler der sig yderligere evidens for, at dexmedetomidin bør være førstevalg til behandling af den agiterede delirøse intensivpatient.

Reade M, Eastwood G, Bellomo R et al. Effect of dexmedetomidine added to standard care on ventilator-free time in patients with agitated delirium: a randomized clinical trial.

JAMA 2016;315:1460-8.