Skip to main content

Diabetes mellitus and community-acquired bacteremia: risk and prognosis

Læge Reimar Wernich Thomsen: Forf.s adresse: Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord, Stengade 10, 2., DK-9000 Aalborg. E-mail: uxreth@aas.nja.dk Forsvaret finder sted den 10. december 2004, kl. 14.00, i Auditoriet, Aalborg Sygehus Nord, Reberbansgade, Aalborg. Bedømmere: Anders Ekbom , Sverige, Niels Obel og Ole Schmitz . Vejledere: Henrik Carl Schønheyder og Henrik Toft Sørensen.

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, og er baseret på tre originalarbejder.

Formålet med afhandlingen var at undersøge associationen mellem diabetes mellitus og risiko og prognose for de vigtigste grupper af community -erhvervet bakteriæmi. Studierne var baseret på udtræk fra den Nordjyske Bakteriæmidatabase, Lægemiddeldatabasen og Landspatientregisteret i Nordjyllands Amt.

Første kohortestudie viste, at diabetes - i modsætning til en udbredt klinisk opfattelse - ikke er associeret med dårligere prognose for pneumokokbakteriæmi (justeret mortalitetsrateratio efter 30 og 90 dage = 0,6; 95% konfidensinterval: 0,3-1,2).

I det andet delstudie fandt vi i et populationsbaseret case-control-design en 50% forøget relativ risiko for pneumokokbakteriæmi hos diabetikere. Diabetes' effekt på risikoen var størst hos yngre diabetikere.

Tredje delstudie viste, at diabetes er associeret med en ca. tre gange forøget risiko for bakteriæmi forårsaget af E. coli og andre enterobakterier. Resultaterne tyder på, at hvert tiende tilfælde af bakteriæmi med enterobakterier i vores region kan tilskrives diabetes. Samtidig var diabetes associeret med en 30-40% højere mortalitetsrate for denne gruppe af bakteriæmier.

Sammenfattende viser afhandlingen, at diabetes kan have en betydelig effekt på risikoen for community-erhvervet bakteriæmi både på individ- og populationsniveau, og at effekten på risiko og prognose varierer, afhængig af mikrobiologisk agens. Kombinationen af primære og sekundære datakilder og de anvendte epidemiologiske analysemetoder udgør et effektivt redskab til videre udforskning af sammenhængen mellem diabetes og infektioner.