Skip to main content

Diabetes mellitus og infektion med SARS-CoV-2

Systematisk review viser at patienter med diabetes har ca. 2,5 gange højere risiko for alvorligt forløb af COVID-19.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

1. maj 2020
2 min.

I forbindelse med COVID-19-pandemien er der stor interesse for at klarlægge hvilke patientgrupper, der har øget risiko for at udvikle et alvorligt forløb. I næsten alle patientserier har patienter med diabetes mellitus været overrepræsenteret blandt dem, som måtte indlægges på intensivafdeling. Et nyt systematisk review, som baserer sig på 30 studier med i alt næsten 6.500 patienter, er netop blevet publiceret. Forfatterne har estimeret den diabetesassocierede relative risiko for svært forløb herunder mortalitet, behov for indlæggelse på intensiv afdeling og udvikling af akut lungesvigt (ARDS). De finder, at patienter med diabetes havde en ca. 2,1 gange højere risiko for at dø, 2,4 gange højere risiko for svært forløb og 4,6 gange højere risiko for at udvikle ARDS.

Professor, overlæge og forskningsleder Filip Krag Knop, Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital og Københavns Universitet kommenterer: »Som diabetolog har det været uhyggeligt at blive præsenteret for opgørelser, der gang på gang har vist en markant overrepræsentation af diabetes blandt de COVID-19-patienter, der dør eller oplever alvorlige sygdomsforløb. Huang et al.’s systematiske review og metaanalyse giver os nu et overblik over de eksisterende data og størrelsesordenen af risiko for død og alvorligt forløb blandt patienter med diabetes. Det er skræmmende tal. Indlagte COVID-19-patienter med diabetes ser ud til at have over dobbelt så stor risiko for at dø og en endnu større risiko for alvorlig COVID-19 end ikke-diabetiske patienter. Patienter med diabetes skal derfor i særlig grad overholde de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Den svagere association mellem diabetes og alvorlig COVID-19 blandt patienter over 55 år og blandt kohorter, hvor over 25 % havde hypertension, må ikke mistolkes. Dette fund understreger blot, at høj alder og hypertension også udgør risikofaktorer og derfor fortynder associationen mellem diabetes og alvorlig COVID-19. Desværre er der ikke differentieret mellem type 1- og type 2-diabetes i de inkluderede studier; man må forvente, at der er tale om type 2-diabetes for den altovervejende del af de inkluderede patienter«.

Huang I, Lim MA, Pranata R. Diabetes mellitus is associated with increased mortality and severity of disease in COVID-19 pneumonia e A systematic review, metaanalysis, and meta-regression. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2020;14:395e403.

Interessekonflikter: ingen