Content area

|
|

Diabetesbehandling under en coronapandemi

Patienter med type 1- eller type 2-diabetes har en øget risiko for indlæggelse ved COVID-19-infektion. Et nyt studie har undersøgt effekten af pandemien som helhed i forhold til diabetesrelateret ikke-COVID-19-dødelighed.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Patienter med type 1- eller type 2-diabetes følges generelt med rutinekontrol og opfølgning. COVID-19-pandemien har dog også medført øget dødelig af andre årsager end selve infektionen. Et studie fra England har undersøgt effekten af en pandemi ved at sammenligne ikke-COVID-19-relateret død i en periode før pandemien med en periode under pandemien. Resultaterne peger på en kraftig nedgang i antal kontrolbesøg under pandemien som en faktor for den øgede ikke-COVID-19-dødelighed observeret under pandemien.

Professor, overlæge, dr.med. Peter Rossing, Steno Diabetes Center, Herlev Hospital, kommenterer: »Meget spændende studie, der tyder på, at personer med diabetes blev ramt dobbelt af pandemien, dels som tidligere vist højere sygelighed og dødelighed ved COVID-19-infektion, men nu også dokumentation for øget dødelighed af ikke-COVID-19-årsager. Studiet finder, at dødeligheden er ca. 2,5 gange forhøjet, hvis man ikke i de to foregående år har fået kontrolleret de typiske kvalitetsparametre, som vi også bruger i Dansk Voksen Diabetes Database: blodtryk, kolesterol, HbA1c, albuminuri, eGFR, fodundersøgelse, BMI og rygestatus. Det er set før, også i Danmark, at dem, som ikke kommer til kontrol, har højere dødelighed, hvilket kan skyldes mange ting, men her viser forfatterne, at der er 45% nedgang i antallet af personer, som får udført alle undersøgelser – falder fra 48% af personer med diabetes til 26% – og samtidig en tilsvarende stigning i dødeligheden, der samlet stiger 11% efter justering for relevante faktorer. Studiet kan ikke justere for kliniske karakteristika, der jo netop ikke er målt hos dem, som ikke kommer til undersøgelse. Det er ikke muligt at se, om stigningen i dødelighed skyldes manglende kontrol af indikatorerne, en dårligere behandling som følge af manglende kontrol med utilstrækkelig kontrol af risikofaktorer eller andre forhold som komorbiditet eller faktorer relateret til dårligere udbud af klinisk kontrol eller angst for smitte ved besøg i ambulatorier. Forfatterne konkluderer derfor, at det er vigtigt at sikre god kontrol af kroniske sygdomme som diabetes, også under epidemier. Herhjemme blev mange kontroller omlagt til virtuelle konsultationer, der bevarede kontakten til personer med diabetes, men hvor kontrol med mange af risikofaktorerne var vanskelig, hvilket kan ses i nedgang af opfyldelsen af danske kvalitetsdata, og det vil derfor være vigtigt at finde modeller, hvor vi kan kombinere virtuelle kontroller med kliniske data«.

Valabhji J, Barron E, Gorton T et al. Associations between reductions in routine care delivery and non-COVID-related mortality in people with diabetes in England during the COVID-19 pandemic: a population-based parallel cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022:10(8);561-570.

INTERESSEKONFLIKTER: PR har modtaget honorar til Steno Diabetes Center Copenhagen for foredrag, deltagelse i styregrupper og konsulentvirksomhed for Astra Zeneca, Astellas, Abbott, Bayer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Merck, Gilead, Sanofi, og Novo Nordisk, og forskningsstøtte fra Astra Zeneca, Novo Nordisk og Bayer.

Blad nummer: 

Right side