Content area

|
|

Diabetic eye complications: epidemiology and management

Forfatter(e)
Læge Majbrit Lind Laursen: Forf.s adresse: Øjenafdelingen, Odense Universitetshospital, DK-5000 Odense C. E-mail: mll@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 28. januar, 2005, kl. 14.00, Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital. Bedømmere: Dyrlæge Niels Einer-Jensen, Elisabet Agardh, Sverige, og John Fuller, England. Vejledere: Anne Katrin Sjølie, Anders Green og Henning Beck-Nielsen.

Denne ph.d.-afhandling fra Øjenafdelingen på Odense Universitetshospital består af tre artikler og en oversigt.

De to første arbejder tager udgangspunkt i den diabetiske fotoscreeningsklinik på Odense Universitetshospital. Formålene med undersøgelserne var: 1) at afdække prævalensen af retinopati, svagsynethed og blindhed samt angive det umiddelbare behandlingsmæssige behov for alle patienter ved første undersøgelse i klinikken (n=2.212), 2) at opgøre incidensen af retinopati, svagsynethed og blindhed over en 5-årig periode 1997-2001 samt undersøge risikofaktorer for udvikling og progression af retinopati (n=1.308).

Data blev indhentet fra screeningsklinikkens database samt fra medicinske og oftalmologiske journaler.

Undersøgelserne viste prævalens- og incidensmål for diabetisk retinopati svarende til resultater fra lignede europæiske studier. Omkring 4% havde behov for behandling vurderet ved første undersøgelse. Øget urinalbuminudskillelse, HbA1c , systolisk blodtryk, BMI og diabetesvarighed var determinanter for udvikling af retinopati.

Prævalensen og incidensen af svagsynethed og blindhed var lav og i væsentlig grad reduceret i forhold til resultater fra et ældre fynsk studie.

I det tredje arbejde blev effekten af svag mikropulseret diodelaserbehandling sammenlignet med effekten af konventionel argonlaserbehandling i et randomiseret pilotprojekt. Behandlingseffekten blev vurderet ved ændringer i synsstyrke og nethindetykkelse (målt ved hjælp af Optical Coherence Tomography). Seksten patienter (23 øjne) blev fulgt i 6,5 ±1,5 måneder. Resultaterne tyder på at svag mikropulseret diodelaserbehandling har lige så god effekt på begge endepunkter som den konventionelle behandling.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(04):
Blad nummer: 

Right side

af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar