Skip to main content

Diæt for at forebygge demens

Treårigt, randomiseret forsøg med diæt designet til at forebygge demens over for vanlig kost viste ingen signifikant forskel med hensyn til ændringer i den kognitive funktion og cerebral MR-skanning.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Peter Lange, plange@dadlnet.dk

5. sep. 2023
2 min.

Observationelle studier tyder på, at diæt kan have betydning for udvikling af demens. Et nyt, randomiseret studie inkluderer overvægtige personer (BMI > 25 kg/m2), som er over 65 år gamle og har forekomst af demens blandt nære slægtninge. Deltagerne blev randomiseret til enten en diæt, som formodes at forebygge demens (en blanding af middelhavsdiæt med tilskud af bær og nødder og en diæt, som er vist at forebygge hypertension), eller almindelig kost, som dog var hypokalorisk med henblik på vægttab. Kognitiv funktion er blevet fulgt hos ca. 600 deltagere, mens en subgruppe på ca. 200 personer også fik foretaget MR-skanninger af hjernen. 

Professor Ruth Frikke-Schmidt, Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet, og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, kommenterer: »Studiet er designet af førende eksperter inden for feltet og blev udført delvist under COVID-19-pandemien. Flere af de præspecificerede endepunkter måtte revideres på grund af manglende mulighed for at møde op til undersøgelser. Det randomiserede studie tester en let hypokalorisk interventionsdiæt, den såkaldte MIND-diæt, mod en let hypokalorisk, almindelig kost. Dette betyder, at man tester, om MIND-diætens indhold af overvejende plantebaserede elementer forebygger kognitiv svækkelse. Man fandt ingen forskel mellem interventions- og kontroldiæt. Der kan være tale om et sandt nulfund, men forskellige faktorer kan også have påvirket resultatet. De ændrede endepunkter kan måske have introduceret statistisk støj, og den højere frekvens af den genetiske demensrisikovariant APOE Ɛ4 i kontrolgruppen kan have udlignet en potentiel, sand forskel. Endelig er det sandsynligt, at det kræver en længere interventionsperiode end tre år for at kunne detektere en effekt af denne milde intervention. I en nylig metaanalyse viste vi, at plantebaseret kost kan reducere LDL-kolesterol med 10%, hvilket svarer til 7% reduktion i risiko for iskæmisk hjerte-kar-sygdom, hvis man følger denne kost i fem år [Eur Heart J 2023;44:2609-22]. Det er derfor sandsynligt, at interventionsperioden i det nye studie har været for kort for at detektere effekt af den plantebaserede MIND-diæt på kognition«.

Interessekonflikter ingen.