Content area

|
|

The diagnosis atrial fibrillation or flutter in the Danish National Registry of Patients

Forfatter(e)
Overlæge Lars Frost: Forf.s adresse: Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, DK-8600 Silkeborg. E-mail: larfrost@rm.dk. Forsvaret finder sted den 3. april 2009, kl. 14.00, Auditorium 424, Anatomisk Institut, Aarhus Universitet. Opponenter: Gorm Jensen, Per Kragh Andersen og Jørn Olsen.

Disputatsen er baseret på 11 tidligere publicerede artikler og udgår fra Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg.

Incidens, risikofaktorer og prognose vedrørende diagnosen atrieflimren eller atrieflagren blev undersøgt ved at udtrække og kombinere data fra danske registre og undersøgelsen Kost, kræft og helbred.

Incidensen af diagnosen atrieflimren eller -flagren i Landspatientregisteret mere end fordobledes i perioden fra 1980 til 1999.

Blandt 40.628 patienter med hypertyroidisme fandt vi, at risikoen for atrieflimren tiltog med stigende alder, og risikoen for atrieflimren var mest udtalt blandt mænd.

Risikoen for atrieflimren i forbindelse med overvægt og fedme blev undersøgt i et kohortedesign i Kost, kræft og helbred, hvor der indgik 47.589 deltagere. Med anvendelse af normalvægt som referencegruppe fandt vi, at den justerede hazard ratio for atrieflimren eller -flagren i forbindelse med overvægt var 1,75 (95% konfidensinterval (KI): 1,35-2,27) blandt mænd, og 1,39 (95% KI: 0,99-1,94) blandt kvinder. Den justerede hazard ratio i forbindelse med fedme var 2,35 (95% KI: 1,70-3,25) blandt mænd og 1,99 (95% KI: 1,31-3,02) blandt kvinder. I Kost, kræft og helbred-kohorten blev der fundet en moderat øget risiko for atrieflimren eller atrieflagren med stigende forbrug af alkohol blandt mænd, men ikke blandt kvinder. Relationen mellem forbruget af koffein, indtagelse af n-3-fedtsyrer fra fisk, fysisk belastning i arbejdstiden og risikoen for atrieflimren blev undersøgt i Kost, kræft og helbred-kohorten, og der blev ikke påvist nogen sammenhæng.

Risikoen for slagtilfælde eller perifer arteriel tromboembolisme i kohorten var øget 2-8 gange sammenlignet med risikoen i befolkningen. Sæsonanalyse viste en let øget risiko for slagtilfælde om vinteren i forhold til om sommeren. Risikoen for slagtilfælde med atrieflimren formindskedes blandt både mænd og kvinder i studieperioden. Dødeligheden i forbindelse med slagtilfælde hos patienter med atrieflimren formindskedes med 35% blandt mænd og med 31% blandt kvinder i perioden fra 1980 til 2002.

Der var 2-8 gange øget dødsrisiko i forbindelse med atrieflimren i forhold til dødsrisikoen i befolkningen som helhed. Dødsrisikoen aftog med 20% blandt mænd og 18% blandt kvinder i perioden fra 1980 til 1999. Antallet af tabte leveår ved slagtilfælde hos patienter med atrieflimren var betydeligt.

Disputatsen kan rekvireres gratis hos forfatteren.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(11):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar