Skip to main content

Diffusion- and perfusion-weighted magneticresonance imaging of acute stroke

Lisbeth L. Røhl: Lisbeth L. Røhl

2. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen består af tre artikler og en oversigt. Undersøgelserne er udført under min ansættelse som klinisk assistent ved neuroradiologisk afdeling P, Århus Kommunehospital, i perioden 1997-2001.

Formålet er at undersøge, om nye MR-teknikker (diffusions- og perfusionsvægtet MR [DWI og PWI]) kan anvendes til at selektere patienter med cerebral apopleksi til behandling.

Det første studie omhandler DWI og PWI udført på 22 patienter med infarkt i den akutte fase (<6 timer). Læsionsvolumina bestemt med DWI og PWI blev efterfølgende korreleret til neurologiske deficit. En subgruppe på 12 patienter med subkortikale infarkter blev karakteriseret mht. PWI-DWI mismatch, infarktvækst samt neurologisk outcome.

I det andet studie blev den iskæmiske penumbra (defineret som PWI-DWI mismatch) bestemt for 11 af patienterne. Penumbraen blev opdelt i én del, som overlevede på followup MR, og én del som udviklede infarkt. Middelværdier for cerebral blood flow (CBF), cerebral blood volume (CBV), mean transit time (MTT) og apparent diffusion coefficient (ADC) blev beregnet. Grænseværdier for udvikling af infarkt blev bestemt vha. ROC-kurver.

I det sidste studie blev der foretaget en okklusion af a. cerebri media på fem grise via orbita. Udviklingen af iskæmisk infarkt blev fulgt med MR i syv timer. Sekventielle målinger af relative værdier af CBF, CBV, MTT, ADC og vasogent ødem blev foretaget. Hjernerne blev undersøgt histologisk post mortem, og infarktvolumina bestemt ud fra histologi blev korreleret til infarktvolumina bestemt vha. MRI.

Det konkluderes, at PWI/DWI er velegnet til diagnostik af akut apopleksi. Man kan sandsynligvis anvende teknikkerne til at selektere patienter til behandling med trombolyse og/eller neuroprotektion.

Forf.s. adresse: Degnebakken 16, 8210 Århus V.

E-mail: lisbeth@pet.auh.dk

Forsvaret fandt sted den 8. marts 2002.

Bedømmere: Elisabeth Bech Skriver og Allan Renard Andersen.