Skip to main content

Diskusprolaps hos et barn med rygsmerter

Julie Ellen Lange Pedersen1, Lisbeth Lyhne2 & Mads Damkjær1, 3

14. feb. 2022
2 min.

En 11 år gammel rask dreng blev set i en børneafdelings akutambulatorium pga. lændesmerter og indskrænket bevægelighed ved foroverbøjning. Smerterne var opstået 28 dage tidligere uden kendt udløsende årsag. Efter smerteforværring de første to dage blev behandling med ibuprofen forsøgt med god effekt. Smerterne returnerede efter tre uger, nu med udstråling til venstre knæ. Ved en objektiv undersøgelse fandtes bevægelsesindskrænkning i ryggen samt positiv venstresidig Laségues test. I øvrigt sås normale forhold.

På mistanke om osteomyelitis blev der taget blodprøver og lavet MR-skanning af columna lumbalis. Skanningen viste diskusprolaps mellem L5 og S1. Efter konservativ behandling med træningsforløb var drengen ved den opfølgende tremånederskontrol smertefri, og der blev ikke foretaget flere kontroller i børneafdelingen.

Diskusprolaps er en tilstand, der sjældnere findes hos børn og unge end hos voksne [1, 2]. Incidensen er ukendt, men estimeres at udgøre 0,5-5% af alle diskusprotusioner/hernier. Hos børn er symptomerne ofte mere uspecifikke end hos voksne, hvilket kan give et længere diagnostisk delay [3]. Patienterne behandles oftest kirurgisk [2], men der mangler systematiske studier af effekten af konservativ behandling versus kirurgi.

Korrespondance Julie E.L. Pedersen. E-mail: jeml.magickey@gmail.com
Publiceret på ugeskriftet.dk 14. februar 2022
Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk
Artikelreference Ugeskr Læger 2022;184:V71081

Referencer

Referencer

  1. Cahill J, Frost G, Solanki GA. Paediatric lumbar disc herniation in the very young: a case-based update. Childs Nerv Syst 2011;27:687-91.

  2. Sarma P, Thirupathi RT, Srinivas D, Somanna S. Adolescent prolapsed lumbar intervertebral disc: Management strategies and outcome. J Pediatr Neurosci 2016;11:20-4.

  3. Shimony N, Louie C, Barrow D, Osburn B et al. Adolescent disc disease: risk factors and treatment success-related factors. World Neurosurg 2021;148:e314-e320.