Skip to main content

Dødelig udgang efter indtag af æselagurk

Sanjeewa H.M. Patabendige1, Jesper Brink Svendsen2 & Jan Dominik Kampmann1

22. apr. 2019
4 min.

Æselagurk (Ecballium elaterium) (Figur 1) er en plante, der tilhører Cucurbitaceae-familien. Det er en staude med en stilk på 30-100 cm, gulgrønne blomster og grønne, aflange, æggeformede frugter på 3-4 cm [1]. Når bærrene er modne, spredes frøene ved en eksplosiv udgydelse [2]. Planten er almindeligt forekommende bl.a. i Middelhavsområdet og anvendes inden for urtemedicinen til behandling af forskellige tilstande af inflammatorisk natur [3, 4], og planten er senere også blevet benyttet i bl.a. blomsterdekorationer i Danmark.

SYGEHISTORIE

En 83-årig kvindelig plejehjemsbeboer med Alzheimers demens og atrieflimren havde haft tonisk-klonisk anfald to gange, hvilket hun ikke ønskede at blive udredt for. Hun blev indlagt på en akutmodtagelse pga. diarré, opkastninger og mistanke om forgiftning med en ukendt plante.

Ved ankomsten til akutmodtagelsen var hun hypotensiv (blodtryk (BT) 84/69 mmHg) (Tabel 1), mundslimhinden var tør, og hun var klinisk dehydreret. Hun havde desuden krepitationer bilateralt over begge lunger og hypoksi på blodgasanalyse med et ilttryk på 7,1 kPa på 10 l ilt. Partialtrykket af kuldioxid var normalt med 5,4 kPa.

Der blev taget røntgenbillede af thorax på stuen på mistanke om aspirationspneumoni, og patienten blev straks i.v.-behandlet med væske (natriumklorid og Ringers laktat), hvorefter hendes BT rettede sig til
omkring 100 mmHg systolisk.

Mens man afventede behandlingseffekt og blodprøvesvar, viste en af ambulanceredderne en æselagurk, som medgik i efterårspynt på patientens stue på plejehjemmet. Patienten var svært dement, og hun havde muligvis spist frugten efter frokosttid, men præcist tidspunkt og præcis mængde var uvist. Giftlinjen oplyste, at æselagurk kan give voldsom diarré og opkastninger, netop som patienten havde.

Pga. fortsat mistanke om aspirationspneumoni blev der ligeledes påbegyndt i.v.-behandling med benzylpenicillin og metronidazol. Efter en halv time var tilstanden forværret, på trods af at BT rettede sig under i.v.-væskebehandling. En ny A-gas-måling viste en svær metabolisk acidose. Røntgenoptagelsen af thorax var forenelig med aspirationspneumoni. Pga. sin kritiske tilstand blev hun overflyttet til en intensivafdeling. Her forværredes tilstanden yderligere, og hun afgik ved døden på afdelingen to timer efter indlæggelsen.

DISKUSSION

Alle dele af æselagurkplanten, men frem for alt de modne frugter, er giftige, og toksiciteten beror på en blanding af glykosider og alkaloider. Den vigtigste af disse er cucurbitacin, der også findes i bitre agurker, squash, græskar og meloner. Dog sædvanligvis ikke i
så store koncentrationer som i æselagurk. De præcise virkningsmekanismer af indtag af æselagurk er endnu ukendte. Afhængigt af eksponeringsvejen kan der inden for få minutter opleves symptomer fra luftveje, hud, øjne og/eller mave-tarm-kanal. Ødem i mundhulen og erosioner på cornea kan forekomme, mens en hyppig bivirkning ved indtag er diarré og opkastninger. Endvidere er der set eksempler på larynxødem, oliguri, nyre- og hjertesvigt samt død [3-5].

Dødsårsagen hos patienten i sygehistorien formodes at være akut hypoksisk respiratorisk insufficiens og hypovolæmisk shock. Dette kan forklares med en aspirationspneumoni og væsketab pga. voldsom opkastning og diarré som følge af indtagelse af æselagurk. En mere specifik toksisk effekt er dog også en mulighed.

Kasuistikken understreger vigtigheden af omhu i forbindelse med demente patienter. Pynt, som kan forveksles med fødevarer, er et påvist forgiftningspotentiale. Selv om selve planten måske ikke er dødelig ved små ekspositioner, kan komplikationer ved forgiftning hos fragile patienter føre til døden.

Korrespondance: Sanjeewa H.M. Patabendige.
E-mail: Sanjeewa.Patabendige3@rsyd.dk

Antaget: 19. februar 2019

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 22. april 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Summary

Sanjeewa H.M. Patabendige, Jesper Brink Svendsen
& Jan Dominik Kampmann:

Deadly outcome after ingestion of squirting cucumber

Ugeskr Læger 2019;181:V01190051

In this case report, an 83-year-old woman with dementia was admitted to hospital with vomiting and diarrhoea. Her medical history included dementia, atrial fibrillation and seizures. She had accidentally ingested a kind of “fruit”, which was used as part of a flower decoration in her room. When admitted, she was in hypovolaemic shock and hypoxic. The ingested “fruit” was identified as squirting cucumber: Ecballium elaterium, which is known to cause vomiting and diarrhea, according to the Danish poison centre. The patient’s condition deteriorated despite intravenously given fluid and antibiotic treatment for a suspected aspiration pneumonia. She died two hours after admission.

Referencer

LITTERATUR

  1. Salhab AS. Human exposure to ecballium elaterium fruit juice: fatal toxicity and possible remedy. Pharmacol Pharmacy 2013;4:447-50.

  2. https://www.youtube.com/watch?v=XCxJXrB50u8 (13. feb 2019).

  3. Raikhlin-Eisenkraft B, Bentur Y. Ecbalium elaterium (squirting cucumber) – remedy or poison? J Tox Clin Tox 2000;3:305-8.

  4. Vlachos P, Kanitsakis NN, Kokonas N. Fatal cardiac and renal failure due to Ecbalium elaterium (squirting cucumber). J Tox Clin Tox 1994;32:737-8.

  5. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2006. Cucurbitacins in plant food. https://www.nordic-ilibrary.org/agriculture-and-food/
    cucurbitacins-in-plant-food_tn2006-556 (13. feb 2019).