Skip to main content

Dødelighed som følge af infektion med den engelske virusvariant SARS-CoV-2 cluster B.1.1.7

Engelsk studie estimerer, at patienter inficeret med SARS-CoV-2 cluster B.1.1.7 har en ca. 60% højere dødelighed.

Illustration: NIAD-RML
Illustration: NIAD-RML

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

20. apr. 2021
02 min

I den seneste tid har der været meget fokus på nye varianter af SARS-CoV-2. Den vigtigste variant for de danske forhold er den engelske virusvariant SARS-CoV-2 cluster B.1.1.7, som skønnes at være 50-70% mere smitsom end den oprindelige coronavirus, som ramte Danmark i starten af 2020. Den engelske variant blev første gang identificeret i Sydøstengland i oktober 2020. Også i Danmark har den spredt sig med lynets hast og det skønnes, at ni ud af ti, som smittes nu, har denne variant. I et nyt case-kontrol-studie, som er baseret på engelske data i perioden fra den 1. oktober 2020 til den 29. januar 2021, forsøger man at estimere dødelighed som følge af cluster B.1.1.7. Forfatterne matcher ca. 55.000 borgere, som er blevet testet positive for cluster B.1.1.7 ved en podning uden for hospital, med samme antal, som havde den tidligere mest udbredte variant, med hensyn til en række karakteristika af betydning for prognosen: alder, køn, etnicitet, bopæl og social status. De konkluderer, at risikoen for død som følge af den engelske variant er signifikant forhøjet: hazard ratio 1,64 (95%-konfidens interval: 1,32-2,04) sammenlignet med den oprindelige variant.

Professor Jan Gerstoft, Epidemiafdelingen, Rigshospitalet, kommenterer: »Studiet er gennemført i den periode, hvor den engelske variant (B1.1.7) gik fra at være en minoritet til at blive helt dominerende. B.1.1.7 vil på grund af sin smitsomhed alt andet lige være associeret med en større belastning af sundhedsvæsenet, hvilket af den grund kunne være associeret med øget risiko for død. For at komme uden om dette problem har man matchet hårdt på testdato (en dag) og geografi. Forfatterne fandt en 64 % (32-104 %) øget dødelighed – helt i overensstemmelse med et studie fra Nature tidligere på foråret. Da der er tale om et studie af personer testet i et samfundsspor (yngre, mindre komorbide) er dødeligheden lav: 4,1 pr. 1.000 for B1.1.7. Studiet belyser ikke, om den øgede dødelighed også vil ses hos ældre mere komorbide patienter, men det tyder Nature-studiet til gengæld på. Man har i det nye studie, der for at finde matchede personer undersøgte lidt under en million tests, benyttet, at B1.1.7 har mutationer i spikegenet, der gør, at dette modsat de tidligere cirkulerende varianter ikke amplificeres. B1.1.7 havde målt på et andet gen et højere viral load; men selv når man inkluderede dette i modellen, var virustypen højt signifikant relateret til død«.

Challen R, Brooks-Pollock E, Read JM et al. Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study. BMJ 2021;372:n579.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen