Skip to main content

> Lancet

Alpha tocopherol er et fedtopløseligt vitamin (E) og antioxidant, der muligvis kan forsinke den kliniske progression hos patienter med moderat til svær Alzheimers demens (AD). I et amerikansk, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie undersøgte man effekten af E-vitamin og memantin hos 613 patienter, der havde mild til moderat AD og samtidig tog acetylkolinesterasehæmmere. E-vitamin (2.000 IE/dag) blev givet til 152 patienter, memantin (20 mg/dag) til 155 patienter, kombinationen af de to præparater til 154 patienter og endelig placebo til 152 patienter. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige followupperiode var på 2,27 år (standarddeviation: 1,22 år). Patienter, der fik behandling med E-vitamin, havde en signifikant langsommere reduktion i funktionsniveauet end patienter, der fik placebobehandling, svarende til en forsinkelse hos 19% af patienterne pr. år. Desuden fik de signifikant mindre assistance end de placebobehandlede målt som hjælp til seks forskellige dagligdagsfunktioner. Derimod viste forsøget ikke effekt af memantin eller kombinationsbehandling med memantin og E-vitamin på let til moderat AD (kombineret med en kolinesterasehæmmer). Forfatterne konkluderede derfor, at patienter med mild til moderat AD kan have gavn af E-vitamin, der giver en forsinkelse af funktionstab.

Overlæge Peter Johannsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, kommenterer: »Forsøget kommer fra den samme gruppe, som i 1997 publicerede tegn på effekt. I 1997 var der flere bivirkninger end i dette studie. Det er lidt bekymrende, at der ikke var tegn til effekt i gruppen, der fik E-vitamin plus memantin. Det svækker konklusionen og gør det – som også i 1990’erne – til et diskuteret resultat. Man skal være opmærksom på den høje dosis E-vitamin, og herunder på bivirkninger og en pris på op til 25 kr. pr. dag«.

Dysken MW, Sano M, Asthana S et al. Effect of vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease: the TEAM-AD VA cooperative randomized trial. JAMA 2014;311:33-44.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24381967