Skip to main content

Echocardiographic assessment of right ventricular systolic function by tricuspid annular plane systolic excursion

Læge Jesper Kjærgaard: Forf.s adresse: Kardiologisk Klinik B2142, Hjertecentret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: jesper.kjaergaard@rh.regionh.dk Forsvaret finder sted den 22. juni 2007, kl. 14.00, Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København. Bedømmere: Jørgen Jeppesen, Niels Gadsbøl og Kenneth Egstrup. Vejledere: Christian Hassager, Lars Køber og Christian Torp-Pedersen.

1. jun. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Kardiologisk Afdeling, Gentofte Hospital; Kardiologisk Klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet, samt Echocardiography Laboratory, Mayo Clinic, Minnesota, USA og baserer sig på tre originalarbejder.

Formålet med afhandlingen var at undersøge, om tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) som et simpelt ekkokardiografisk mål for højre ventrikels funktion er en prognostisk markør i en uselekteret population, som er hospitaliseret med symptomatisk hjertesvigt.

TAPSE's nøjagtighed som mål for højre ventrikels uddrivningsfraktion blev undersøgt med magnetisk resonansskanning som reference, og der fandtes en moderat, men signifikant korrelation mellem de to mål. Blandt 817 patienter fandtes reduceret TAPSE relateret til dødelighed uafhængigt af forekomsten af kronisk obstruktiv lungesygdom eller tidligere diagnosticeret hjertesvigt, mens venstre ventrikels uddrivningsfraktion ikke havde signifikant relation til overlevelse. Sekundær pulmonal hypertension var også forbundet med øget dødelighed, og i en undergruppe, som havde målinger både af højre ventrikeltryk og TAPSE, var nedsat TAPSE fortsat en uafhængig prædiktor af død.

Det konkluderes, at:

  1. TAPSE er relateret til højre ventrikels funktion.

  2. Nedsat TAPSE er forbundet med øget dødelighed hos patienter, som er indlagt med symptomgivende hjertesvigt, uafhængig af andre kendte risikofaktorer.

  3. TAPSE som prognostisk markør er uafhængig af sekundær pulmonal hypertension, som også er forbundet med øget dødelighed hos disse patienter.