Skip to main content

Eczema herpeticum

Foto bringes med patientens tilladelse.

Anne Sofie Frølunde & Mette Sommerlund

3. jun. 2024
2 min.

En 23-årig mand med atopisk dermatitis (AD) blev vurderet akut på hudafdeling fem dage efter debut af et udslæt ved venstre mundvig, som siden var spredt til ansigt og hals. Patienten var afebril med smerter fra udslættet og højre øje. Objektivt sås et symmetrisk, vesikuløst udslæt med tætstillede erosioner, gullig sekretion og skorpedannelse på halsen samt rødme af conjunctiva på højre øje.

PCR-undersøgelse for herpes simplex-virus (HSV) var positiv for HSV-1, og hudpodning var positiv for Staphylococcus aureus. Subakut vurdering ved øjenlæge viste ikke herpeskeratitis. Diagnosen var eczema herpeticum (EH) med sekundær impetiginisering. Peroral behandling med valaciclovir og dicloxacillin samt topikal behandling med fusidincreme og lapis havde god effekt med remission og opheling i løbet af to uger.

EH er en sjælden, akut, dissemineret infektion, som optræder som komplikation til AD og forårsages af HSV-1 eller HSV-2 [1-3]. Patofysiologien er ukendt, men er formentlig en kombination af svækket hudbarriere og ændret cytokinprofil hos patienter med AD samt interaktion imellem S. aureus og HSV. Svær EH kan give viræmi, meningitis samt encefalitis, og hurtig diagnostik og opstart af antiviral behandling er essentiel for prognosen [2, 3].

Foto bringes med patientens tilladelse.

Korrespondance Anne Sofie Frølunde. E-mail: annefrel@rm.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 3. juni 2024

Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2024;186:V72041.

doi 10.61409/V72041

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Referencer

  1. Wollenberg A. Eczema herpeticum. Chem Immunol Allergy. 2012;96:89-95. https://doi.org/10.1159/000331892
  2. Wollenberg A, Wetzel S, Burgdorf WHC, Haas J. Viral infections in atopic dermatitis: pathogenic aspects and clinical management. J Allergy Clin Immunol. 2003;112(4):667-74. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2003.07.001
  3. Damour A, Garcia M, Seneschal J et al. Eczema herpeticum: clinical and pathophysiological aspects. Clin Rev Allergy Immunol. 2020;59(1):1-18. https://doi.org/10.1007/s12016-019-08768-3