Skip to main content

The effect of hyperventilation upon cerebral blood flow and metabolism in patients with fulminant hepatic failure

Læge Gitte Irene Strauss: Forf.s adresse: Hjemmevej 43, DK-2870 Dyssegård. E-mail: gstrauss@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 30. marts 2007. Opponenter: Hendrik Vilstrup og Martin Lauritzen.

16. apr. 2007
2 min.

Denne disputats omfatter syv tidligere publicerede originalartikler og en sammenfattende redegørelse. Undersøgelserne, der ligger til grund for afhandlingen, er udført på Hepatologisk afdeling A, Rigshospitalet og SPECT-laboratoriet, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet.

Studierne har evalueret hjernens cirkulation og stofskifte før og under mekanisk hyperventilation i det tidlige stadie hos patienter med fulminant leversvigt. Patienter med fulminant leversvigt har en stor risiko for udvikling af hjerneødem og forhøjet intrakranielt tryk. Årsagen til dette fænomen er ikke helt klarlagt, men ændringer i såvel hjernens gennemblødning som metabolisme menes at være af betydning. Mekanisk hyperventilation har en hurtigt indsættende effekt på det intrakranielle tryk. Denne effekt menes at være udløst af den alkalose, der opstår ved hypokapni, som medfører vasokonstriktion og dermed en nedsættelse af hjernens gennemblødning og blodvolumen. Det har været fremført, at hyperventilation er skadeligt for patienter med fulminant leversvigt, men kun få studier har undersøgt hjernens oxidative stofskifte under hyperventilation. Studierne i denne afhandling viser, at hjernens gennemblødning og oxidative stofskifte er reduceret, at blodtryksautoregulationen er tabt, og at der er en negativ nitrogenbalance i hjernen, som primært er forårsaget af et stort glutaminefflux. Moderat hyperventilation medfører, at hjernens autoregulation genetableres hos patienter med fulminant leversvigt, og at hjernens nitrogenbalance normaliseres. Hjernens oxidative stofskifte er uændret ved moderat hyperventilation. Både den globale og regionale reaktivitet til en nedsættelse i den arterielle carbon dioxide tension er bevaret og normal hos patienter med fulminant leversvigt. Men eftersom hjernens gennemblødning i de frontale regioner og basalganglierne er lavere hos patienter med leversvigt sammenlignet med raske kontrolpersoner, kan gennemblødningen i disse hjerneregioner risikere at blive kompromitteret ved udtalt hyperventilation. Det konkluderes at moderat kortvarig hyperventilation ikke kompromitterer hjernens oxidative metabolisme. Derimod har hyperventilation en positiv effekt på hjernens blodtryksautoregulation, som reetableres, og hjernens nitrogenbalance normaliseres. Det konkluderes endvidere, at stigninger i hjernens gennemblødning er et fænomen, som finder sted senere i forløbet af fulminant leversvigt sekundært til ændringer i hjernens ammonium- og glutaminstofskifte.